Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

Ordinul ANAF 78 pentru modificarea pct. 8 din anexa 1 la Ordinul ANAF 2112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social

02-02-2012         Tipareste        Trimite prin email

Ordinul ANAF 78 pentru modificarea pct. 8 din anexa 1 la Ordinul ANAF 2112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 75 din 30 ianuarie 2012

In temeiul art 17 alin (3) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 12, alin (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. I
Punctul 8 din anexa nr. 1 "Procedura de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social" la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social, precum si pentru aprobarea modelului si continutul unor formulare, publicat in Monitorul Oficial Partea I nr. 443 din 1 iulie 2010, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"8. Cererile depuse in prima jumatate a programului de lucru se solutioneaza in aceeasi zi. Cererile depuse in a doua jumatate a programului de lucru se solutioneaza in prima jumatate a programului de lucru din ziua imediat urmatoare"

Art. II
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala tehnologia informatiei, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

 

 

 

 


< Inapoi

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE