Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

Directiva consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind aplicarea procedurilor care vizează căile de atac fată de atribuirea contractelor de achizitii publice de produse si a contractelor publice de lucrări (89/665/CEE)

30-01-2007         Tipareste        Trimite prin email

DIRECTIVA CONSILIULUI din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind aplicarea procedurilor care vizează căile de atac fată de atribuirea contractelor de achizitii publice de produse si a contractelor publice de lucrări (89/665/CEE) CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,avānd īn vedere Tratatul de instituire a Comunitătii Economice Europene, īn special articolul 100a,avānd īn vedere propunerea Comisiei (1),īn cooperare cu Parlamentul European (2),avānd īn vedere avizul Comitetului Economicș��i Social (3),īntrucāt directivele comunitare privind achizitiile publice, īn special Directiva 71/305/CEE a Consiliului din 26 iulie 1971 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor publice de lucrări (4), astfel cum a fost modificată ultima dată de Directiva 89/440/CEE (5), si Directiva 77/62/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1976 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor publice de produse (6), astfel cum a fost modificată ultima dată de Directiva 88/295/CEE (7), nu cuprind nici un fel de dispozitii specifice care să garanteze aplicarea lor efectivă;īntrucāt mecanismele existente atāt la nivel national, cāt si comunitar pentru a asigura aplicarea acestora nu sunt īntotdeaunaadecvate pentru a garanta respectarea dispozitiilor comunitare corespunzătoare īn special īntr-un stadiu īn care abaterile pot fi corectate;īntrucāt deschiderea concurentei comunitare īn domeniul achizitiilor publice necesită o crestere semnificativă a garantiilor privind transparenta si nediscriminarea; īntrucāt, pentru a avea efecte concrete, trebuie să existe căi de atac eficiente si rapide īn cazurile de īncălcare a legislatiei comunitare īn domeniul achizitiilor publice sau a reglementărilor de drept intern privind punerea īn aplicare a acestei legislatii; īntrucāt, īn anumite state membre, absenta unor căi de atac eficiente sau insuficiența căilor de atac existente descurajează īntreprinderile din cadrul Comunitătii de a depune oferte īn statul membru īn care īsi are sediul autoritatea contractantă; īntrucāt,asadar, statele membre respective trebuie să remedieze această situatie;īntrucāt, dată fiind perioada redusă a procedurilor de atribuire a contractelor publice, organismele competente īn ce priveste căile de atac trebuie, īntre altele, să fie autorizate să adopte măsuri provizorii pentru suspendarea unei astfel de proceduri sau a aplicării oricărei decizii ce poate fi luată de autoritatea contractantă; īntrucāt perioada redusă a procedurilor impune ca abaterile mai sus mentionate să fie abordate de urgentă;īntrucāt este necesar a se asigura existenta unor proceduri adecvate īn toate statele membre care să permită anularea deciziilor luate īn mod ilegal si compensarea persoanelor lezate de o īncălcare; īntrucāt, īn cazul īn care īntreprinderile nu utilizează calea de atac, anumite īncălcări pot să nu fie corectate decāt īn cazul īn care se pune īn practică un mecanism specific; īntrucāt este important ca, īn consecintă, īn cazul īn care considerăcă s-a comis o īncălcare clară si evidentă īn cursul unei proceduri de atribuire a unui contract, Comisia să o poată supune atentiei autoritătilor competente ale statului membruli autoritătii contractante respective, astfel īncāt să se adopte măsurile adecvate pentru corectarea rapidă a oricărei presupuse īncălcări;īntrucāt aplicarea īn practică a dispozitiilor prezentei directive ar trebui reexaminată īn termen de patru ani de la punerea sa īn aplicare pe baza informatiilor ce urmează a fi furnizate de către statele membre cu privire la functionarea procedurilor de drept intern privind căile de atac,

Rezolvare:ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ: Articolul 1 (1) Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a asigura că, īn ceea ce priveste procedurile de atribuire a contractelor care intră īn domeniul de aplicare a Directivelor 71/305/CEE si 77/62/CEE, deciziile luate de autoritătile contractante pot face obiectul unor căi de atac eficiente si, īn special, cāt mai rapide posibil īn conformitate cu conditiile stabilite īn articolele de mai jos si īn special, articolul 2 alineatul (7), pe motiv că respectivele decizii au īncălcat legislatia comunitară īn domeniul achizitiilor publice sau reglementările de drept intern pentru punerea īn aplicare a acestei legislatii. (1) JO C 230, 28.8.1987, p. 6si JO C 15, 19.1.1989, p. 8. (2) JO C 167, 27.6.1988, p. 77si JO C 323, 27.12.1989. (3) JO C 347, 22.12.1987, p. 23. (4) JO L 185, 16.8.1971, p. 5. (5) JO L 210, 21.7.1989, p. 1. (6) JO L 13, 15.1.1977, p. 1. (7) JO L 127, 20.5.1988, p. 1. (2) Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a asigura că nu există nici o discriminare īntre īntreprinderile care sustin că au fost lezate īn contextul unei proceduri de atribuire a unui contract ca rezultat al distinctiei făcute de prezenta directivă īntre reglementările de drept intern de punere īn aplicare a legislatiei comunitare si alte reglementări de drept intern. (3) Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a asigura că procedurile privind căile de atac sunt accesibile, īn conformitate cu reglementări detaliate care pot fi stabilite de statele membre, cel putin oricărei persoane care este sau a fost interesată de obtinerea unui anumit contract public, achizitie de produse sau a unui contract public de lucrări si care a fost sau riscă să fie lezată de o presupusă īncălcare. Īn special, statele membre pot pretinde ca persoana care formulează actiune īn calea de atac să fi notificat, īn prealabil, autoritatea contractantă asupra presupusei īncălcări si asupra intentiei sale de a formula actiune īn calea de atac. Articolul 2 (1) Statele membre asigură faptul că măsurile luate īn privinta procedurilor privind căile de atac mentionate la articolul 1 includ prevederea unor competente care să permită: (a) adoptarea de măsuri temporare, cel mai rapid posibil si prin intermediul unor proceduri provizorii, īn scopul corectării presupusei īncălcări sau prevenirii lezării īn continuare a intereselor respective, inclusiv măsuri de suspendare sau care să asigure suspendarea procedurii de atribuire a unui contract de achizitii publice sau a aplicării oricărei decizii luate de autoritatea contractantă; (b) fie anularea, fie asigurarea anulării deciziilor luate īn mod ilegal, inclusiv eliminarea specificatiilor tehnice, economice sau financiare discriminatorii din invitatia la licitatie, documentatia de contract sau orice alte documente legate de procedura de atribuire a contractului; (c) acordarea de daune interese persoanelor lezate īn urma unei īncălcări. (2) Competentele specificate la alineatul 1 pot fi acordate unor organisme separate, responsabile de diverse aspecte ale procedurii privind căile de atac. (3) Procedurile privind căile de atac nu trebuie, ele īnsele, să producă un efect automat de suspendare a procedurilor de atribuire a contractului la care se referă. (4) Statele membre pot prevedea că, īn cazul īn care instanta responsabilă examinează dacă este cazul să ia măsuri provizorii, aceasta poate tine seama de consecintele probabile ale acelor măsuri asupra tuturor intereselor susceptibile de a fi lezate,precum si asupra interesului public,si poate decide să nu aprobe astfel de măsuri īn cazul īn care consecintele negative ale acestora ar putea depăsi efectele lor benefice. Decizia de a nu aproba adoptarea măsurilor provizorii nu aduce atingere nici unei alte revendicări a persoanei care solicită aceste măsuri. (5) Statele membre pot prevedea că, īn cazul īn care se pretind daune interese pe motiv că o decizie a fost luată īn mod ilegal,decizia contestată trebuie mai īntāi anulată de către un organism care detine competentele necesare. (6) Efectele exercitării competentelor mentionate la alineatul 1 asupra unui contract īncheiat după atribuirea acestuia sunt stabilite de legislatia internă. De asemenea, cu exceptia cazurilor īn care o decizie trebuie anulată īnainte de acordarea daunelor interese, un stat membru poate prevedea ca, după īncheierea unui contract īn urma acordării sale, competentele organismului responsabil cu procedurile privind căile de atac sunt limitate la acordarea de daune oricărei persoane lezate de o īncălcare. (7) Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a asigura că deciziile adoptate de organismele responsabile cu procedurile privind căile de atac pot fi puse īn aplicare īn mod efectiv. (8) Īn cazul īn care organismele responsabile cu procedurile privind căile de atac nu sunt de natură judiciară, acestea prezintă īntotdeauna motivatii scrise privind deciziile adoptate. De asemenea, īn astfel de cazuri, trebuie prevăzute dispozitii pentru a garanta procedurile prin care o măsură presupus ilegală luată de organismul competent privind căile de atac sau orice presupusă deficientă īn exercitarea competentelor acordate acestuia poate face obiectul unei căi de atac īn fata instantei sau a unei căi de atac īn fata unui alt organism care este o instantă sau tribunal īn īntelesul articolului 177 din Tratatul CEE si este independent atāt fată de autoritatea contractantă, cāt si de organismul competent privind căile de atac. Membrii unui astfel de organism independent sunt numiti si eliberati din functie īn aceleasi conditii ca si membrii corpului magistratilor īn ceea ce priveste autoritatea responsabilă cu numirea acestora, durata mandatului lor si inamovibilitatea acestora. Cel putin presedintele acestui organism independent are calificările juridice si profesionale ale unui membru al corpului magistratilor. Organismul independent ia decizii urmānd o procedură īn care se audiază ambele părti, iar aceste decizii devin,prin mijloacele stabilite de fiecare stat membru, obligatorii din punct de vedere legal. Articolul 3 (1) Comisia poate invoca procedura prevăzută de prezentul articol īn cazul īn care, anterior īncheierii unui contract, consideră că s-a comis o īncălcare clară si evidentă a dispozitiilor comunitare īn domeniul achizitiilor publice īn cursul unei proceduri de atribuire a unui contract care intră īn domeniul de aplicare a Directivelor 71/305/CEE si 77/62/CEE. (2) Comisia notifică statul membru si autoritatea contractantă respectivă asupra motivelor care au condus-o la concluzia că s-a comis o īncălcare clară si evidentă si solicită corectarea acesteia. (3) Īn termen de 21 de zile de la primirea notificării mentionate la alineatul 2, statul membru respectiv transmite Comisiei: (a) confirmarea sa referitoare la corectarea respectivei īncălcări sau (b) o concluzie motivată privind motivul pentru care nu s-a procedat la corectarea acesteia sau (c) o notificare conform căreia procedura de atribuire a contractului a fost suspendată fie de autoritatea contractantă din proprie initiativă, fie īn virtutea competentelor mentionate la articolul 2 alineatul (1) litera (a). (4) O concluzie motivată īn sensul alineatului (3), litera (b) se poate īntemeia printre altele pe faptul că presupusa īncălcare constituie deja obiectul unor proceduri judiciare sau a altor proceduri privind căile de atac sau al unei căi de atac precum cea mentionată la articolul 2, alineatul (8). Īn acest caz, statul membru informează Comisia asupra rezultatului acelor proceduri de īndată ce acesta este cunoscut. (5) Īn cazul īn care s-a transmis o notificare potrivit căreia procedura de atribuire a contractului a fost suspendată īn conformitate cu alineatul 3, litera (c), statul membru informează Comisia īn momentul īn care această suspendare este ridicată sau se initiază o altă procedură de atribuire a contractului legată, īn totalitate sau partial, de procedura precedentă. Notificarea confirmă faptul că presupusa īncălcare a fost corectată sau include o concluzie motivată privind cauza pentru care nu s-a procedat la o astfel de corectare. Articolul 4 (1) Īn cel mult patru ani de la punerea īn aplicare a prezentei directive, Comisia, īn consultare cu Comitetul consultativ pentru contracte de achizitii publice, analizează modul īn care s-au aplicat prevederile prezentei directive ti, dacă este necesar, īnaintează propuneri de modificare a acesteia. (2) Pānă la data de 1 martie a fiecărui an, statele membre comunică Comisiei informatii privind desfăsurarea procedurilor lor nationale privind calea de atac īn cursul anului calendaristic precedent. Natura informatiilor se stabileste de Comisie īn consultare cu Comitetul consultativ pentru contracte publice. Articolul 5 Pānă la data de 1 decembrie 1991, statele membre adoptă măsurile necesare pentru a aduce la īndeplinire prevederile prezentei directive. Comisiei īi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor acte cu putere de lege si acte administrative de drept intern pe care le adoptă īn domeniul reglementat de prezenta directivă. Articolul 6 Prezenta directivă se adresează statelor membre. Adoptată la Bruxelles, 21 decembrie 1989. Pentru Consiliu Președintele É. CRESSON 06/vol. 1 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE