Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

Respingerea suspendarii executarii

30-04-2007         Tipareste        Trimite prin email

ROMANIA INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE SECTIA COMERCIALA Incheiere din 2006 Sedinta din 2006 S-a luat in examinare, in camera de consiliu, cererea formulata de Cooperativa de Consum I, pentru suspendarea executarii silite a sentintei din 2005 a Tribunalului Hunedoara si a deciziei a Curtii de Apel Alba Iulia. La apelul nominal nu au raspuns partile. Procedura legal indeplinita. Cererea a fost legal timbrata. Se refera de catre magistratul asistent ca la data de 1 februarie 2006, petenta Cooperativa de Consum I a depus la dosarul cauzei cautiunea in cuantum de 1.400 RON cu recipisa CEC. Instanta retine cauza spre solutionare. INALTA CURTE Asupra cererii de fata: Din examinarea lucrarilor din dosar, constata urmatoarele: Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 23 septembrie 2005, petenta Cooperativa de Consum I a solicitat suspendarea executarii silite a sentintei din 11 iulie 2005 a Tribunalului Hunedoara si a decizie Curtii de Apel Alba Iuia sectia comerciala si de contencios administrativ pana la solutionarea recursului declarat impotriva deciziei pronuntate in apel. In motivarea cererii, petenta a sustinut ca prin sentinta a carei executare o cere a fi suspendata, a fost obligata la plata sumei de 184.451.000 lei reprezentand contravaloarea imbunatatirilor aduse de catre reclamantii C si L, spatiul situat in localitatea I, Str. U. Prin aceeasi sentinta i-a fost respinsa cererea reconventionala ce avea ca obiect pretentii pentru folosul nerealizat. Apelul declarat de parata impotriva acestei sentinte a fost admis si prin decizia din 16 septembrie 2005, Curtea de Apel Alba Iulia- sectia comerciala si cintencios administrativ a schimbat in parte sentinta atacata in sensul ca a diminuat valoarea imbunatatirilor la suma de 141.053.123 lei, a inlaturat dispozitia privind instituirea dreptului de retentie si a mentinut celelalte dispozitii. Sustine petenta ca o eventuala executare silita impotriva sa i-ar crea prejudicii majore si o pierdere ireparabila existand ricul pierderii insesi a proprietatii prin vanzarea la licitatie a spatiului in litigiu. Intimatii C si L au formulat intampinare prin care solicita respingerea ca inadmisibila a cererii de suspendare a executarii formulata de petenta in conditiile in care acestia nu au inceput executarea silita impotriva petentei si nu au solicitat investirea cu titlu executor a sentintei. Procedand la verificarea inscrisurilor depuse in cauza, Inalta Curte constata ca cererea petentei este neintemeiata. Astfel, potrivit dispozitiilor art. 300 (2) raportat la art. 403 (1) Cod procedura civila instanta sesizata cu judecata recursului poate dispune, motivat, suspendarea executarii hotararii recurate, dupa depunerea unei cautiuni. Daca in ceea ce priveste cautiunea, conditia este indeplinita, petenta depunand la dosarul cauzei recipisa de consemnare CEC in cuantum de 1.400 RON, in ceea ce priveste temeinicia cererii, Inalta Curte constata ca motivele invocate de petenta nu sunt de natura a conduce la suspendarea executarii silite. Astfel, avand in vedere caracterul generic al motivelor invocate, lipsa argumentelor specifice unei astfel de cereri. In consecinta, pentru considerentele aratate, in temeiul art. 300 (2) Cod procedura civila, Inalta Curte va respinge ca neintemeiata cererea petentei Cooperatica de Consum

Rezolvare:IN NUMELE LEGII DECIDE: Respinge cererea formulata petenta Cooperativa de Consum I pentru suspendarea executarii silite a sentintei din 11 iulie 2005 a Tribunalului Hunedoara si a deciziei din 2005 a Curtii de Apel Alba Iulia. Pronuntata in sedinta publica.

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE