Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

Contract de creditare societate

22-05-2006         Tipareste        Trimite prin email

CONTRACT DE CREDITARE SOCIETATE Incheiat azi ………….. intre: Partile contractante 1.SC ……………… numita in continuare Imprumutat si 2……………………numit in continuare Creditor. 1. Suma imprumutata 1.1. Creditorul acorda Imprumutatului un imprumut in c/valoarea a ………….. lei , pentru perioada nelimitata. 1.2. Creditul se acorda prin transfer in casieria Imprumutatului. 1.3. Rambursarea va fi facuta in lei, fara dobanda. 1.4. Imprumutatul va putea restitui imprumutul atat sub forma de servicii reprezentand contravaloarea imprumutului cat si in numerar fara dobanda , in momentul cand societatea va avea disponibilitati financiare. 2. Incetarea contractului 2.1. Prezentul contract se stinge prin inapoierea sumei imprumutate. 3. Dispozitii finale 3.1. Orice modificare sau act aditional la prezentul contract sunt valabile numai in forma scrisa semnate de ambele parti. 3.2. Orice litigiu intervenit este de competenta organelor in drept. Tehnoredactat in 2 exemplare la sediul societatii imprumutate, unul pentru fiecare parte, astazi ………………... IMPRUMUTAT CREDITOR Prezentul contract are caracter informativ. Va rugam sa ne contactati pentru prezentarea formei juridice finale a contractului.

Rezolvare:

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE