Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

Cerere de divort - culpa comuna

03-05-2006         Tipareste        Trimite prin email

DOMNULE PRESEDINTE Subsemnatul B.C.M., domiciliat in B., chem. in judecata parata B.A.L., domiciliata in O., pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa dispuneti : DESFACEREA CASATORIEI Din culpa comuna a sotilor, casatorie ce a fost incheiata la data de X si inregistrata sub numarul X/Y de Consiliul Local al Municipiului R. Totodata prin hotararea ce veti pronunta va solicit sa dispuneti urmatoarele: 1.Incredintarea copiilor minori rezultati din aceasta casatorie, respectiv, B.T., nascut la data de 1998 si B.A. nascuta la data de 1999, spre crestere si educare paratei B.A.L. 2.Obligarea subsemnatului la plata cheltuielilor de crestere, educare si pregatire profesionala a minorilor, constand in suma de X lei/1 copil/1 luna, in total XY lei lunar. 3.Obligarea paratei la desfacerea casatoriei sa isi reia numele avut inaintea casatoriei, respectiv D.A.L. 4.Acordarea dreptului de vizitare a minorilor , pentru subsemnatul, la fiecare sfarsit de saptamana, precum si in timpul concediului de odihna al subsemnatului. 5. Impartirea bunurilor comune dobandite in timpul casatoriei potrivit tranzactiei pe care o anexam. Ultimul domiciliu comun al sotilor a fost in B. domiciliu la care in prezent mai locuiesc subsemnatul. Mentionez ca nu solicit cheltuieli de judecata. MOTIVELE ACTIUNII SUNT URMATOARELE In fapt, la data de 1995 am incheiat casatoria sus mentionata cu parata si suntem despartiti in fapt din anul 2000. Din aceasta casatorie au rezultat minorii B.T., nascut la data de 1998 si B.A. nascuta la data de 1999, care in prezent se afla in ingrijirea paratei, dar carora le prestez intretinere lunar. Pentru ca relatiile de familie sunt grav si iremediabil vatamate, iar nepotrivirea de caracter a subsemnatului si a paratei a atins cote majore in ultimii ani de convietuire , am hotarat de comun acord in cursul anului 2000 sa ne despartim, parata plecand la parintii acesteia , impreuna cu copiii. Intrucat am cazut de comun acord asupra tuturor problemelor, intelegem ca actiunea de divort sa se intemeieze pe acordul nostru, casatoria urmand a fi desfacuta din culpa comuna a sotilor. In concluzie, va solicitam sa admiteti actiunea asa cum a fost formulata, din culpa comuna a sotilor, iar cererile accesorii divortului sa fie rezolvate in modul urmator: 1.Incredintarea copiilor minori rezultati din aceasta casatorie, B.T.si B.A. spre crestere si educare paratei. 2.Obligarea subsemnatului la plata cheltuielilor de crestere, educare si pregatire profesionala a minorilor, constand in suma de X lei/1 copil/1 luna, in total XY lei lunar. 3.Obligarea paratei la desfacerea casatoriei sa isi reia numele avut inaintea casatoriei, respectiv D.A.L. 4.Acordarea dreptului de vizitare a minorilor , pentru subsemnatul, la fiecare sfarsit de saptamana, precum si in timpul concediului de odihna al subsemnatului. 5. Impartirea bunurilor comune dobandite in timpul casatoriei potrivit tranzactiei pe care o anexam. In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art.37, al.2 si art.38, 42, art.43, al.3, rap. la art.97 , art.100, Codul familiei, precum si art.607, 613, indice 1, art. 617 si urm. Cod proc.civ. In dovedirea actiunii inteleg sa ma folosesc de proba cu inscrisuri si un martor comun, pe care il vom numi la primul termen de judecata. Depun prezenta cerere in doua exemplare, impreuna cu taxele de timbru si timbru judiciar si urmatoarele inscrisuri:certificatul de casatorie, certificatul de nastere al minorilor, tranzactia bunurilor comune. DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI X

Rezolvare:

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE