Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

Partaj succesoral. Calitate procesuala activa. Indeplinirea cerintei valorificarii unui drept subiectiv propriu al reclamantului.

04-05-2006         Tipareste        Trimite prin email

Nu este totuna a se constata ca persoana care promoveaza actiunea in justitie reclama protectia unui drept subiectiv civil apartinand altei persoane, situatie in care aceasta nu justifica legitimarea procesual activa in proces, a se constata ca sustinerile celui ce reclama o asemenea protectie nu sunt conforme realitatii, situatie care presupune analizarea in fond a actiunii si pronuntarea unei hotarari asupra temeiniciei unor asemenea sustineri. In raport de cele ce preced, Tribunalul apreciaza, Tribunalul apreciaza ca prima instanta a retinut in mod gresit ca apelantul-reclamant nu are calitate procesuala in cauza, cata vreme acesta urmareste valorificarea unui drept subiectiv propriu ce se impune a fi analizat ca atare, conform art. 109 al. 1 C.pr. civ., prin prisma dispozitiilor legale care guverneaza materia drepturilor succesorale. (Sectia a IIIa civila decizia nr. 1047 A/ 28.05.2002)

Rezolvare:Prin sentinta civila nr. 446/2001 Judectaoria sector 5 a admis exceptia lipsei calitatii procesuale active. A respins cererea formulata de reclamantul V.I.A impotriva paratei V.M ca fiind introdusa de o persoana lipsita de calitate procesuala activa. Pentru a dispune astfel, instanta a retinut in esenta ca nici o proba administrata in cauza nu reflecta ca reclamantul ar fi acceptat tacit succesiunea tatalui sau prin preluarea unor bunuri din masa succesorala; de asemenea s-a retinut ca reclamantul , pe parcursul termenului de optiune succesorala consacrat de art. 700 C.civ., er aminor , in acest rastimp implinind chiar varsta de 14 ani, actul de dispozitie care este acceptarea trebuind sa fi fost facut cu respectarea conditiilor privitoare la capacitatea de exercitiu. C atare, s-a apreciat ca apelantul parat nu a acceptat succesiuena in tremenul legal de optiune succesorala, astfel incat acesta a pierdut calitatea de mostenitor al defunctului, fiind strain de succesiune prin neaccepatarea acesteia in termen. Impotriva sentintei a declarat apel reclamantul parat V.I.A criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie sub urmatoarele aspecte: Se arata, in esenta, ca prima instanta a respins in mod gresit actiunea retinand lipsa calitatii procesuale active aapelantului-reclamant. Potrivit sustinerilor apelantului, acesta a preluat mai multe bunuri care au apartinut tatalui sau decedat de la parata –intimata , care I le-a dat la cererea expresa a apelantului. Se mai arata ca, desi au fost audiati in cauza mai multi martori, instanta nu le-a solicitat acestora sa se faca declaratii asupra preluarii mentionate anterior, desi in virtutea rolului activ ar fi trebuit sa lamureasca aceste aspecte. In opinia apelantului, prin probele administrate in cauza , a fost facuta dovada acceptarii tacite a succesiunii defunctului sau tata. Apel legal timbrat. Prin intampinarea formulata in cauza, intimata a solicitat respingerea apelului si mentinerea dispozitiilor sentintei apelate. Examinand actele si lucrarile dosarului, Tribunalul retine urmatoarele (nu s-au administrat probe noi in apel). Analizand actele si lucrarile dosarului, sentinta apelata prin prisma criticilor formulate si a limitelor prev. de art. 295 C.pr. civ., Tribunalul apreciaza ca apelul este fondat. Considerentele avute in vedere sunt urmatoarele: Calitatea procesuala actiba presupune existenta unei identitati intre persoana reclamantului si persoana care se pretinde titular al dreptului subiectiv in raportul juridic civil dedus judecatii. In cauza, apelantul –reclamant , formuland actiunea de partaj succesoral privind succesiunea ramasa de pe urma defunctului sau tata V.F decedat la.01.11.1996, a aratat ca are calitatea de mostenitor al acestuia, dobandita prin acceptarea tacita a succesiunii. In raport de aceste sustineri formulate in actiunea introductive , Tribunalul apreciaza ca este indeplinita conditia identitatii intre persoana reclamantului si cea ce se pretinde titular al dreptului subiectiv dedus judecatii. Imprejurarea ca ar fi intervenit un impediment legal , cum este prescriptia dreptului de optiune succesorala, este o problema care priveste fondul litigiului, impunandu-se a fi analizata in acest sens tocmai sustinerea reclamantului potrivit careia ar fi savarsit fapte care valoreaza acceptarea tacita a succesiunii. Nu este totuna a se constata ca persoana care promoveaza actiunea in justitie reclama protectia unui drept subiectiv civil apartinand altei pesoane, situatie in care aceasta nu justifica legitimarea procesuala activa in process, cu ase constata ca sustinerile celui ce reclama o asemenea protectie nu sut conforme realitatii, situatie care presupune analizarea in fond a actiunii si pronuntarea unei hotarari asupra temeiniciei unor asemenea sustineri. In raport de cele ce preced, Tribunalul apreciaza ca prima instanta a retinut in mod gresit ca apelantul –reclamant nu are caliatte procesuala in cauza, cata vreme acesta urmareste valorificarea unui drept subiectiv propriu ce se impune a fi analizat ca atare, conform art. 109 al. 1 C.pr. civ,prin prisma dispozitiilor legale care guverneaza material drepturiloe succesorale. Avand in vedere aceste considerente, Tribunalul urmeaza a dispune in conformitate cu art. 296 C.pr.civ admiterea apelului. In baza art. 297 C.pr. civ va dispune anularea sentintei apelate, urmand a fixa termenul pentru evocarea fondului. Sursa: Culegere de practica judiciara in materie civila a Tribunalului Bucuresti 2000-2003, Ed. Rosetti, Bucuresti, 2004.

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE