Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

Litigiu Comercial - recuperare creanta

09-05-2006         Tipareste        Trimite prin email

DOSAR NR. 17X3/2004 TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA A VI A COMERCIALA SENTINTA CIVILA NR. 3251 Sedinta publica de la 5.03.2004 Tribunalul compus din: PRESEDINTE C. A. GREFIER B. B. Pe rol solutionarea cererii formulate de creditoarea SC A. in contradictoriu cu debitoarea SC M. SRL. La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns creditoarea prin aparator av. C. A. cu delegatie la dosar, lipsind debitoarea Procedura legal indeplinita S-a facut referatul cauzei de catre grefiera de sedinta dupa care nemaifiind cereri de formulat sau probe de administrat instanta constata cauza in stare de judecata si acorda partilor cuvantul pe fond Creditoarea prin aparator avand cuvintul solicita admiterea actiunii astfel cum a fost formulate, cu cheltuieli de judecata.

Rezolvare:T R I B U N A L U L Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 1703/2004 creditoarea SC A. SRL in contradictoriu cu debitoarea SC M. SRL a solicitat emiterea unei somatii de plata pentru obligarea acesteia la achitarea sumei de 69.373.000 lei reprezentand plata transportului efectuat de aceasta. In motivarea cererii care este intemeiata pe dispozitiile OG 5/2001 creditoarea arata ca la data de 11.09.2003 a primit o comanda ferma din partea debitoarei pentru efectuarea unui transport pe ruta Germania Romania, comanda pentru care a stabilit pretul de 1700 euro + taxele vamale, iar la data efectuarii transportului a emis catre parata factura fiscala nr. 3335818/2003 a carei contravaloare nu a fost achitata de debitoare. In dovedirea cererii au fost depuse la dosar: confirmare de transport, factura fiscala insotita de dovada comunicarii prin posta. Analizand cererea formulata tribunalul retine ca in cauza sunt indeplinite cerintele art. 1 din O.G 5/2001, suma pretinsa reprezentand o creanta certa, lichida si exigibila. Factura fiscala emisa de creditoare pentru transportul international efectuat in favoarea debitoarei a fost comunicata acesteia din urma prin posta, factura fiind deci primita si acceptata la plata. Fata de cele retinute, tribunalul va admite cererea si va soma debitoarea sa achite creditoarea in 20 de zile de la comunicarea sentintei contravaloarea in lei a transportului efectuat. In baza art. 274 Cod pr. civ. va obliga debitoarea la plata cheltuielilor de judecata datorate creditoarei reprezentand taxa de timbru si timbru judiciar. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII HOTARASTE: Admite cererea formulata de creditoarea SC A. SRL, cu sediul in B. in contradictoriu cu debitoarea SC M. SRL, cu sediul in B. Someaza debitoarea sa achite creditoarea in 20 zile de la comunicarea sentintei suma de 69.373.000 lei reprezentand contravaloare transport neachitat. Obliga debitoarea la 345.000 lei cheltuieli de judecata catre creditoare. Cu actiune in anulare in 10 zile de la comunicare pentru debitoare. Pronuntata in sedinta publica, azi 05.03.2004

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE