Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

Cerere pentru restituirea unui teren intravilan, in temeiul Legii nr. 10/2001, cu motivarea ca, desi dreptul de proprietate i s-a reconstituit, conform Legii nr. 18/1991, s-a refuzat punerea in posesie a persoanei indreptatite.

17-05-2006         Tipareste        Trimite prin email

In raport cu dispozitiile art. 8 din Legea nr. 10/201 persoana care a obtinut titlul de proprietate pentru un teren intravilan, in temeiul Legii nr. 18/1991, nu are dreptul a cere masuri reparatorii, pentru acest teren si in temeiul Legiii nr. 10 /2001, pe motiv ca nu a fost pus in posesie asupra bunului respectiv. I.C.C.J., sectia civila si de proprietate intellectuala, decizia nr. 6113 din 4 noiembrie 2004.

Rezolvare:Tribunalul Mehedinti, sectia civila, prin sentinta nr. 711 din 7 octombrie 2002, a respins cererea reclamantului M.V de obligare a Ministerului de Interne si a grupului de pompieri “Drobera” a-i restitui un teren, situat in intravilanul localitatii Vanju Mare, in temeiul Legiii nr. 10/2001. Curtea de Apel Craiova, sectia civila, prin decizia nr. 13 din 31 iunie 2003,a respins apelul reclamantilor. Instantele au retinut, in esenta, ca dreptul de proprietaet al reclamantului, pentru terenul respective, I-a fost reconstituit, in temeiul Legii nr. 18/1991, conform titlului de proprietate nr. 71587 din 9 ilie 1997 si, ca potrivit art. 8 din Legea nr. 10/201 nu are dreptul de a cere reconstituirea dreptului de proprietate si in baza acestei legi. Prin recursul declarat, reclamntul a reiterat, in esenta, apararea ce nu i s-a admis, la fond si in recurs, conform careia are dreptul la masuri reparatorii , in temeiul Legii nr. 10/2001, pentru ca nu a reusit sa intre in posesia terenului, care continua sa-I fie mentinut in mod nelegal in domeniul public al orasului Vanju Mare si inadministrarea companiei de Pompieri Vanju Ma, desi a depus numeroase demersuri. Recursul nu este fondat. Prin decizia nr. 988/A/ 27 august 1996 a Tribunalului Mehedinti, sectia civila, s-a admis recursul declarat de petentul M.V impotriva sentintei civile nr. 1172/ 7 februarie 1996 a Judectoriei Turnu Severin, s-a casat sentinta atacata si s-a admis plangerea petentului si s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate in favoarea acestuia si pentru o suprafata de 235 m.p teren situata in intravilanul localitatii Vinju mare. Ulterior, Comisia judeteana pentru stabiiea dreptului de proprietate asupra terenurilor Mehedinti a emis titlul de proprietate nr. 71587/ 9 iulie 1997 in favoarea petentului M.V., conform Legii nr. 18 /1991 a fondului funciar. Rezulta cu evidenta ca terenul pentru care reclamantul a notificat Ministerul de Interne-Grupul de pompieri “Drobeta” al judetului Mehedinti a format obiect al Legii nr. 18/2001. Or, potrivit art. 8 din Legea nr. 10/2001 nu intra sub incidenta acestei legi terenurile al caror regim juridic este reglementat prin Legea fondului funciar nr. 18/1991 republicata si prin Legea nr. 1/2001. Cum, in speta, recurentul a beneficiat de dispozitiile Legii nr 18/1991 intrucat i-a fost emis titlul de proprietate nr. 71587/ 9 iulie 1997, correct instantele au retinut ca notificarea recurentului – reclamant nu putea forma obiect de examinare in cadrul Legii nr. 10/2001. Astfel fiind recursul a fost respins ca neintemeiat. Sursa: jurisprudenta ICCJ

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE