Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

Imobil preluat de stat fara titlu si ocupat de una din unitatile prevazute inart. 16 alin(1) din Legea nr. 10/2001. Cererea fostului proprietar de restituire in natura a bunului.

03-05-2006         Tipareste        Trimite prin email

Imobilele ocupate de unitatile prevazute in art. 16 alin(1) din Legea nr. 10/2001 se restituie in echivalent (alin 2 al legii) , iar nu in natura , chiar daca au fost preluate de stat fara titlu(alin.4 al legii, prin redactarea data prin O.G nr. 148/2002 de modificare a Legii nr. 10/2001) I.C.C.J.,sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 6680 din 30 noiembrie 2004

Rezolvare:G.E a solicitat Primariei Municipiului Braila, in temeiul dispozitiilor Legii nr. 10/2001, restituirea in natura a unui teren in suprafata de 97,8 mp situat in Braila preluat in mod abuziv de stat, in perioada 1968-1969, din patrimoniul autoarei sale. Prin dispozitia nr. 53 din 21 iunie 2002, Presedintele Consiliului Judetean Braila a respins cererea de restituire in natura a terenului solicitat, cu motivarea ca acesta apartine domeniului public, si a dispus stabilirea de masuri reparatorii prin echivalent sub forma despagubirilor banesti, in cuantum de 121.752.950 lei. La 18 iulie 2002 , G.E . a contestat aceasta decizie, solicitand instantei sa dispuna obligarea paratului de a-i restitui in natura terenul. In cauza,a fost introdusa, la cererea paratului, D. G.Pt. P. Dr. C. Braila ,actuala detinatoare a terenului. Prin sentinta nr. 9 din 16 ianuarie 2003, Tribunalul Braila, sectia civila, a admis contestatia si, anuland dispozitia atacata a dispus restituirea in natura a terenului. S-a retinut ca intrucat terenul in litigiu a fost preluat fara titlu, nu pot fi aplicabile dispozitiile art. 6 alin(1) din Legea nr. 213/1998 pentru ca imobilul sa fie inclus in domeniul public sau privat al statului sau al unitatilor administrative-teritoriale. Apelurile declarate de D. G. pt. P. D. C. Braila si Consiliul Judetean Braila au fost admise de Curtea de Apel Galati, sectia civila, care , prin decizia nr. 32/A din 3 martie 2003, a schimbat sentinta, cu consecinta respingerii contestatiei ca nefondata. Instanta de control judiciar a retinut, in esenta ca, in cauza, sunt aplicabile dispozitiile art. 16 alin(1) din Legea nr. 10/2001 si respective ale art. 9 alin (1) lit. e din Hotararea Guvernului nr. 614/2001, intrucat imobilul este ocupat de o institutie publica, reclamantei neputandu-i-se acorda decat masuri reparatorii prin echivalent. In cauza, a declarat recurs reclamanta, sustinand , inesenta ca intrucat terenul afost preluat abuziv, in mod gresit s-a apreciat ca acesta face parte din domeniul public al judfetului Braila, impunandu-se restituiea in natura in raport si cu imprejurarea ca transmiterea listei centralizata a imobilelor , prevazute de art. 16 alin (2) din Legea nr. 10/2001, s-a facut dupa depunerea notificarii. Recursul este nefondat. Potrivit dispozitiilor art. 16 alin (1) al Legii nr. 10/2001, in situatia imobilelor ocupate de unitati bugetare din inavatamant, sanatate, asezaminte social-culturale sau de institutii publice necesare in vederea continuarii activitatilor de interes public, social , cultural sau obstesc, fostilor proprietari li se acorda masuri reparatorii prin echivalent, in conditiile acestei legi. Alinetaul(2) al aceluiasi articol prevede ca ministerele de resort, precum si celelalte institutii publice interesate vor propune , iar Guvernul va stabili, prin hotarare, imobilele care nu vor fi retrocedate in natura si pentru care se acorda masuri reparatorii in echivalent, potrivit alineatului(1). In speta, din actele cauzei rezulta ca terenul in litigiu este inglobat in suprafata totala de 1030,80 mp, pe care functioneaza D. G. pt. P. C. Braila, infiintata prin preluarea institutiilor de protectie a copilului aflat in dificultate(case de copii si orfelinate) de la Directia sanitara a Judetului Braila si Inspectoratului scolar judetean. Imobilul a fost preluat de catre Consiliul Judetean Braila de la Directia Sanitara a Judetului Braila, prin protocolul nr. 4313 din 24 iunie 1998, incheiat in temeiul art. 46 din O.U.G nr. 26/1997,”privind protectia copilului aflat in dificultate”. Dupa adoptarea hotararii nr. 26 din 25 iunie 1999 a Consiliului Judetean Braila, terenul a intrat in domeniul public al judetului, atestat ulterior prin Hotararea Guvernului nr. 363/2002. De altfel, succesiunea acestor date este lipsita de relevanta in conditiile in care textul, mai sus citat, nu precizeaza in ce termen trebuie formulate propunerile su nu conditioneaza transmiterea acestora catre Guvern inainte de formularea notificarilor. Or, operatiunea de inventariere a imobilelor carora li se aplica prevederile art.16 din Legea nr. 10/2001, in vedrea formularii propunerii catre Guvern, nu poate avea loc decat dupa centralizarea acestor notificari, la nivelul institutiei publice interesate. Pe de alta parte, prin O.U.g . nr. 184 din 12 decembrie 2002-aprobata ulterior prin Legea nr. 48 din 23 martie 2004-s-a inlaturat dispozitia cuprinsa in alin.(4) al art. 16 din Legea nr. 10/2001, potrivit careia prevederile alin. (1) si (2), ale articolului, nu se aplica imobilelor preluate fara titlu valabil. Ca atare, si sub acest aspect, criticile sunt nefondate, textul –in varianta in vigoare dupa 18 decembrie 2002(data publicarii in Monitorul Oficial a OUG nr. 184/2002)-nemaipermitand restituirea in natura a bunurilor de interes public, chiar daac au fost preluate fara titlu valabil. In considerarea celor ce preced, recursul a fost respins. Sursa: jurisprudenta I.CC.J

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE