Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

Imobil preluat de catre stat. Actiune in revendicare fondata pe dreptul comun, dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 10/2001.

03-05-2006         Tipareste        Trimite prin email

Dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 10/2001, pentru toate imobilele care intra sub incidenta ei, persoanele indreptatite pot obtine masuri reparatorii-inclusiv restituirea imobilului in natura- numai in conditiile acestei legi, iar nu pe calea actiunii in revendicare fondata pe art. 480 , 481 C.civ., si chiar daca statul a preluat numai in fapt imobul. Imprejurarea ca persoana indreptatita a transmis detinatatorului imobilul o notificare, la care nu a primit raspuns, si nu a staruit in indeplinierea procedurii speciale prealabile reglementata prin art. 21 si urm. din Legea nr. 10/2001, --cerand , dimpotriva suspendarea accestei proceduri- nu justifica concluzia admisibilitatii actiunii in revendicare, fondata pe dispozitiile art. 480, 481 C.civ.,m introdusa dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 10/2001. I.C.C.J., sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 6589 din 25 noiembrie 2004

Rezolvare:Prin actiunea in revendicare din 29 mai 2002, fondata pe dispozitiile art. 480, 481 C.civ reclamantii, persoane fizice, au cerut obligarea Statului Roman, prin ministerul Finantelor Publice si Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat, sa le lase in deplina proprietate si posesie un teren situat in orasul Baile Olanesti. Tribunalul Valcea, prin sentinta civila nr. 361 din 12 iunie 2003, a admis actiunea. Curtea de Apel Pitesti, prin decizia civila nr. 177/A/ din 5 noiembrie 2003, a admis apelul partilor si a schimbat sentinta instantei de fond, respingand ca inadmisibila actiunea. Recursul declarat de reclamanti nu este fondat. Reclamantii au formulat actiunea in revendicare , intemeiata pe art. 480, 481 C.civ., la data de 29 mai 2002, dupa ce se adresase cu notificare unitatii detinatoare Regia Autonoma a Administratiei Patrimoniului si Protocolului de Stat Bucuresti, in conditiile art. 21(1) din Legea nr. 10/2001, intrata in vigoare la data de 14 februarie 2001. Aceasta lege are o aplicare generala in materia repararii daunelor produse prin preluarea abuziva a bunurilor imobile, pentru ca art. 2 acopera sfera tuturor modalitatilor de preluare abuziva a imobilelor. Art. 2 alin (1) lit. h din Legea nr. 10/2001 prevede ca fac obiectul legii si orice alte imobile preluate fara titlu valabil sau fara respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data preluarii, precum si cele preluate fara temei legal in vigoare la data preluarii, precum si cele preluate fara temei legal prin acte de dispozitie ale organelor locale ale puterii administratiei de stat. Textul citat se refera la doua categorii de situatii: cele in care preluarea imobilelor s-a facut in temeiul unor titluri care nu sunt valabile si cele in care la baza preluarii nu a stat nici un titlu,adica preluari realizate pe cai de fapt. Intrucat reglementarea continuta de art. 2 (1) lit. (h) face posibila acordarea de masuri reparatorii pentru orice situatie in care un imobil a fost preluat abuziv, inclusiv preluarea fara nici un titlu, imobilelor care fac obiectul procesului le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 10/2001, chiar daca preluarea a fost realizata doar in fapt, asa cum sustin recurentii. Or, o data cu intrarea in vigoare a acestei legi, pentru toate imobilele care intra sub incidenta ei, persoanele indreptatite pot obtine masuri reparatorii(inclusiv restituirea imobilului in natura) numai in conditiile legii speciale. Dupa data intrarii in vigoare a Legii nr. 10/2001, actiunea in revendicarea imobilelor preluate abuziv, formulata in contradictoriu cu persoana juridical detinatoare a bunului, in conditiile dreptului comun, nu poate fi folosita , asa cum s-a retinut prin hotararea atacata, deoarece persoanele indreptatite la restituire sa recurga la procedura administraiva prelabila prevazuta de noua lege. De altfel, reclamanti au recurs la procedura administrativa, insa, asa cum au precizat in declaratia de recurs, au cerut suspendarea ei si au formulat actiune pe calea dreptului comun. Din dispozitia inscrisa inart. 2 alin (2) din Legea nr. 10/2001 nu rezulta ca persoana indreptatita, careia nu i s-a raspuns la notificare , isi poate realiza dreptul pe calea actiunii in revendicare, intemeiata pe art. 480, 481 C.civ., asa cum sustin recurentii. Textul dispune” persoanele ale caror imobile au fost preluate fara titlu valabil isi pastreaza calitatea de proprietar avuta la data preluarii, pe care o exercita dupa primirea deciziei sau a hotararii judecatoresti de restituire, conform prevederilor prezentei legi.” Sintagma “ conform prevederilor prezentei legi” – si faptul ca decizia si hotararea judecatoreasca de restituire sunt actele prin care se finalizeaza procedura initiata prin expedierea notificarii de catre persoana indreptatita, duc la concluzia ca si pentru imobilele preluate fara titlu trebuie declansata si finalizata procedura instituita prin legea speciala. In cauza, instanta de apel corect a retinut ca, potrivit art. 47 din Legea nr. 10/2001, persoana indreptatita la restituire are dreptul de optiune intre procedura judiciara in curs si procedura reglementata de legea noua, numai daca actiunea in revendicare s-a formulat anterior datei la care aceasta lege a intrat in vigoare. Recurentii sustin ca se poate folosi calea dreptului comun daca persoana juridica notificata nu raspunde la notificarea ce I-a fost adresata, insa, in cauza, conform precizarilor facute de recurenti, formularea actiunii in revendicare nu a fost determinate de tacerea persoanei notificate, care in anumite situatii ar echivala cu refuzul de a restitui bunul. In declaratia de recurs, recurentii arata ca nu au manifestat staruinta in solutionarea notificarii, ca anterior inregistrarii actiunii in revendicare au cerut sa se suspende procedura administrativa de restituire in temeiul Legii nr. 10/2001 si ca au formulat notificarea numai pentru a nu fi decazuti din dreptul de a se adresa instantei. Fata de aceste precizari, formularea actiunii in revendicare, dupa ce reclamantii s-au adresat cu notificare persoanei detinatoare, nu a fost determinata de lipsa raspunsului , iar tacerea persoanei notificate, careia persoanele indreptatite I-au cerut sa suspende procedura , nu poate echivala nu neindeplinierea obligatiei corelative a unui drept subiectiv civil, asa cum sustin recurentii. Neintemeiata este si sustinerea ca refuzul instantei de apel de a se pronunta asupra incalcarii dreptului de proprietate a fost nesocotit dreptul de optiune al persoanei indrepatite, fiind astfel incalcat art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si libertatile fundamentale. Prin hotararea atacata nu s-a retinut ca instantele judecatoresti nu sunt competente sa stabileasca preluarea fara titlu a imobilelor si dreptul reclamantilor la redobandirea proprietatii. Actiunea a fost respinsa cu motivarea ca reclamantii trebuie sa urmeze procedura stabilita de Legea nr. 10/2001 pana la finalizarea ei, cu posibilitatea acestora de a supune controlului instantei dispozitia ce se va emite in cadrul acestei proceduri. Fata de art. 480 si 481 C.civ., reglementarile Legii nr. 10/2001 sunt speciale, iar mecanismul de punere in aplicare a acestei legi este alcatuit din doua etape succesive, din care prima este obligatorie. De aceea,pentru imobilele preluate in mod abuziv de stat, de organizatiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice in perioada 6 martie-22 decembrie 1989, care se gasesc in administrarea, folosinta sau, dupa caz, exploatarea unitatilor si institutiilor publice, a regiilor autonome, societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat,precum si a organizatiilor cooperatiste, persoanele indreptatite la restituire nu pot opta pentru formularea actiunii in revendicare direct la instantele competente. Ele au obligatia sa parcurga procedura prelabila prevazuta de legea speciala, inart. 21 si urmatoarele , obligatie impusa si de art. 109 alin(2) C.proc. civ., asa cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 138/2000. Prin lege, se asigura si accesul la instantele judecatoresti, deoarece se prevede o a doua etapa-procedura judiciara- facultativa si subsidiara care da dreptul persoanelor nemultumite de modul in care s-au solutionat cererile de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv de stat sa apeleze la justitie pentru satisfacerea drepturilor lor, iar in cadrul acestei proceduri instantele se pronunta asupra incalcarii dreptului de proprietate prin preluarea abuziva a bunurilor. Pentru considerentele expuse, recursul a fost respins. Sursa : jurisprudenta I.C.C.J

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE