Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

Proprietate preluata in mod abuziv de stat. Imobil neidentificat. Actiune, pentru masuri reparatorii, indreptata impotriva statului.

03-05-2006         Tipareste        Trimite prin email

Legea 10/2001: art. 26 alin(3) In cazul in care persoana indreptatita s-a adresat primariei pentru identificarea imobilului preluat in mod abuziv de stat , dar nu a primit raspuns, este legitima chemarea in judecata a statului, prin Ministerul Finantelor Publice, conform art. 26 alin (3) din Legea nr. 10/2001. I.C.C.J., sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 6978 din 9 decembrie 2004

Rezolvare:Tribunalul Braila, sectia civila, prin sentinta nr. 347 din 19 septembrie 2002 si Curtea de Apel Galati , prin Decizia nr. 82 din 13 noiembrie 2002, de respingere a apelului reclamantului G.C.V.au retinut , in esenta, ca Statul Roman, reprezentat prin Ministerul Finatelor Publice, nu are calitatea procesuala pasiva in actiunea prin care s-a cerut sa se stabileasca masuri repartorii pentru un imobil preluat de stat de la autorul petitionarului. Recursul declarat de reclamant este fondat. Reclamantul a notificat Primaria municipiului Braila solicitand, intre altele, identificarea unitatii detinatoare a imobilului, denumit F. V. G. situat in cuprinsul comunei suburbane N. C., judetul Braila,imobil preluat abuziv de stat in anul 1949. Intrucat organul administrative mentionat nu a rapuns notificarii, reclamntul s-a adresat instantei judectaoresti, conform art. 26 alin(3) din Legea nr. 10/2001, cvhemand in judecata statul, prin Ministerul Finatelor Publice, si solicitand masuri reparatorii in formele prevazute de lege. Instantele au retinut ca reclamantul , desi a solicitat masuri reparatorii in echivalent, nu a notificat in prealabil institutia publica implicata in privatizare ,in sensul art. 35 din Legea nr. 10/2001 si nici nu a incheiat procesul-verbalde divergenta cu aceasta institutie in sensul art. 31 alin(1) din lege, astfel ca nu sunt indeplinite conditiile legale pentru a se purta litigiul in contradictoriu cu Statul Roman. O atare solutie ignor , insa, dispozitiile art. 26 din Legea nr. 10/2001 pe care reclamantul si-a fundamentat actiunea. Textul legal mentionat statueaza ca daca persoana indreptatita nu cunoaste detintatorul bunului imobil solicitat, notificarea se va trimite primariei in raza careia se afla imobilul, care , in termen de 30 de zile , este obligata sa identifice unitatea detinatoare si sa comunice persoanei indreptatite elementele de identificare a cesteia(alin. 1 si alin 2)In cazul in care unitatea detinatoare nu a fost identificata, persoana indrepatita poate chema in judecata statul, prin Ministerul Finatelor Publice, daca nu a primit comunicarea din partea primariei, solicitand restituirea in natura, sau dupa caz, masuri reparatorii prin echivalent, in formele prevazute de lege(alin.3). Or, inspeta, primaria notificata nu a comunicat reclamntului unitatea detinatoare a imobilului solicitat, astfel ca reclamantul era indrituit conform art. 26 alin(3) din lege sa cheme in judecata Statul Roman. Motivarea instantelor potrivit careia reclamantul , desi a cerut masuri reparatorii in echivalent, nu a urmat procedura prevazuta de art. 35 din Legea nr. 10 /2001, respective nu s-a adrsat uneia din institutiile publice implicate in privatizare, nu are suport legal cat timp reclamantul nu cunostea unitatea detinatoare si tocmai in vederea identificarii acesteia s-a adresat Primariei municipiului Braila. Cum organul administrative notificat nu a identificat unitatea detinatoare a imobilului, reclamantul se afla in ipoteza reglementata de art. 26 alin(3) din Legea nr. 10/2001 si, prin urmare, Ministerul Finatelor Publice are calitatea procesual pasiva in cauza. Fata de cele ce preced, recursul a fost admis, s-a casat decizia atacata si s-a trimis cauza pentru rejudecare , ocazie cu care urmeaza a fi examinate si celelalte aspecte invocate in recurs. Sursa: Jurisprudenta I.C.C.J

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE