Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

Revendicare. Obligarea paratei sa lase reclamantului in deplina proprietate si posesie imobilul revendicat. Respingerea capatului de cerere privind constatarea nulitatii contractului de vanzare cumparare al paratei. Incidenta art 46 alin 2 din Legea nr 10/2001. Consimtamantul ramane valabil, paralizand revendicarea.

03-05-2006         Tipareste        Trimite prin email

In ceeea ce priveste compararea titlurilor de proprietate si a bunei-credinte a apelantei, sunt de observat urmatoarele dispozitii si consecinte ale dispozitiilor legale. Astfel, potrivit art. 46 pct 2 din Legea nr.10/2001 se dispune ca actele de vanzare-cumparare, intocmite cu buna credinta raman valabile, si , deci , dobanditorul ramane proprietarul imobilului. In ce priveste compararea de titluri trebuie avut in vedere caracterul exclusiv al dreptului de proprietate, potrivit cu care asupra unui bun nu pot exista doua drepturi exclusive de proprietate. Cum textul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 10/2001 a dispus , iar instanat de fond a retinut, valabilitatea contractului de vanzare-cumparare, rezulta ca dreptul exclusiv de proprietate apartine cumparatorului, respectiv apelantei-parate. Pe cale de consecinta, rezulta in baza acestui caracter, ca dreptul intimatilor s-a stins, iar de aici nu se mai poate face nici o comparare de titluri, intimatii-reclamanti fiind lipsiti de titlu. (Sectia a IV a Civila, decizia nr. 3575A/12.12.2001)

Rezolvare:Prin cererea formulaat la 17.07.2001 impotriav sentintei civiel nr. 6299/05.06.2001 a Judecatoriei Sector 1 Bucuresti, apelanta B.C.C a solicitat in contradictoriu cu intimatii D.V si D.C.G.I si CGMB –DGAFI schimbarea sentintei atacate in sensul respingerii actiunii. In motivarea cererii de apel s-au sustinut: singurul acceptant al succesiunii defunctului S.C este D.V., D.C.G.I . renuntand la succesiune. De asemenea, a renuntat la succesiunea defunctului si D.E., situatie in care D.C.G.I nu are calitate procesuaal activa; referitor al compararea titlurilor s-a sustinut ca sentinta civila nr. 1907/04.02.1999 a Judecatoriei Sector 1 este ulterioara contractului de vanzare-cumparare nr. 174/09.01.1997, sentinta este lovita de nulitate absoluta, fiind pronuntata fata de o persoana care nu avea calitate procesual pasiva, astfel ca este mai caracterizat contractul de vanzare-cumparare. S-a mai aratat ca, in conformitate cu art. 46 din Legea 10/2001 si solutia instantei de fond, contractul de vanzare-cumparare a fost mentinut ca fiind valabil iar in aceasat situatie, actiunea reclamantului era inadmisibila si netemeinica. Intimatii au depus concluzii srise si practica judiciara. Analaizand acteel procesuale produse in cauza, Tribunalul constata ca prin sentinta civila nr. 6299/05.06.2001 s-a dispus obligarea paartei sa lase in depliba proprietate si posesie apartamentul situat in str. M., nr. 22, sector 1 si s-a respins capatul de cerere privind constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare-cumparare nr. 174/09.01.1997. Pentru a dispune in acest sens s-a retinut prin compararea titlurilor de proprietate ale partilor, faptul ca cel al reclamantilor este mai vechi si provine de la adevaratul proprietar, in timp ce titlul paratului provine de la un neproprietar , motiv pentru care s-a admis actiunea in revendicare . In ce priveste nulitatea contractului s-a retinut faptul ca reclamantii nu au rasturnat [rezumtia bunei-credinte, motiv pentru care s-a respins ca neitemeiat acest capat de cerere. Apelul este fondat pentru urmatoarele considerente: In ce priveste motivul lipsei de calitate a intimatului-reclamant D.C.G.I este fondat , motivat de faptul aplicarii retroactive a regimului comunitatii de bunuri situatie in care si acest intimat are calitate procesuala prin succesiunea mamei sale. In ce priveste compararea titlurilor de proprietate si a bunei-credinte a apelantei, sunt de observat urmatoarele dispozitii si cinsecinte ale dispozitiilor legale. astfel, potrivit art. 46 pct.2 din Legea nr. 10/2001 se dispuen ca actele de vanzare-cumparare , intocmite cu buna-credinat raman valabile , si , deci, dobanditorul ramane proprietarul imobilului. In ce priveste compararea de titluri trebuie avut in vedere caracterul exclusiv al dreptului de proprietate, potrivit cu care asupra unui bun nu pot exista doua drepturi exclusive de proprietate. Cum textul art. 46 alin.2 din Legea nr. 10/2001 a dispus , iar instanta de fond a retinut, valabilitatea contractului de vanzare-cumparare, rezulta ca dreptul exclusiv de proprietate apartine cumparatorului, respective apelantei-parate. Pe cale de consecinta , rezulta in baza acestui caracter ca dreptul intimatilor s-a astins,iar de aici nu se mai poate face nici o comparare de titluri, intimatii-reclamanti fiind lipsiti de titlu. Fata de aceasta situatie, in temeiul art. 296 C.pr. civ., se va schimba sentinta in sensul respingerii in totalitate a actiunii. Vazand si art. 274 C.pr. civ., va obliga intimatii la 2.000.000 lei cheltuieli de judecata. Sursa: Culegere de practica judiciara in materie civila a Tribunalului Bucuresti 2000-2003, Ed. Rosetti, Bucuresti, 2004.

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE