Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

Restituirea in natura a imobilului nationalizat. Cererea persoanei juridice care se considera continuatoarea persoanei juridice din patrimoniul careia s-a preluat imobilul in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989.

03-05-2006         Tipareste        Trimite prin email

Legea nr. 10/2001: art. 3 alin. (1) lit. c Indreptatirea la masurile reparatorii solicitate de o persoana juridica este conditionata conform art. 3 alin(1) lit. c din Legea nr. 10/2001, de constatarea prin hotararea judecatoreasca a faptului ca petitionara este continuatoarea activitatii persoanei juridice din patrimoniul careia s-a preluat in mod abuziv imobilul. Conditia existentei unei hotarari judecatoresti nu poate fi inlocuita prin invocarea statutului petitionarei in care se arata ca este continuatoarea activitatii persoanei juridice, fosta proprietara a imobilului.

Rezolvare:I.C.CJ., sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 5164 din 17 septembrie 2004. A.C. A . a T. S.K.V sibiu a solicitat anularea deciziei nr. 2098 din 13 martie 2002 emisa de SC. Paltinis SA ca premature si obligarae intimatei ca, in termen de 60 de zile de la depunerea actelor doveditoare , sa emita o decizie de restituire a unui imobil situat in comuna C.-P.P. Prin sentinta civila nr. 305 din 6 iunie 2002 a Tribunalului Sibiu a fost respimsa contestatia , iar Curtea de Apel Alba Iulia, sectia civila, a respins apelul, prin decizia nr. 84/A din 2 octombrie 2002, avandu-se in vedere , in esenta, ca A.C. A. a T. S.K.V Sibiu nu si-a probat identitatea cu pesoana juridical detinatoare a imobilului, desfiintata in 1945. Recursul delarat de contestatoare este nefondat. Prin hotararea data in apel, prin care a fost mentinuta solutia data in acelasi sens de instanta de fond, nu s-a decis respingerea contestatiei pentru lipsa calitatii procesuale active a contestatoarei, cum aceasta se apara. Din considerentele celor doua hotarari, rezulta ca ceea ce a condus la adoptarea solutiei este tocmai ca petitionara nu este continuatoarea vechiii societati, fiind avute in vedere prevederile art. 3 alin(1) lit. c din Legea nr. 10/2001. potrivit acestor prevederi legale, pentru ca o persoana juridica sa fie indreptatita la masuri reparatorii trebuie sa indeplineasca cumulative urmatoarele conditii: sa fie proprietara imobilului; imobilul sa fi fost preluat abuziv de catre stat; sa-si fi continuat activitatea pana la intrarea in vigoare a legii sau activitatea ei sa fi fost interzisa, iar dupa anul 1989, persoana juridical respective sa-si fi reluat activitatea; printr-o hotarare judecatoreasca definitive si irevocabila sa se stabileasca faptul ca reclamanta este una si aceeasi persoana juridical cu cea desfiintata sau interzisa. In cauza, contestatoarea a pretins ca este continuatoarea unei alte asociatii cu aceiasi denumire, insa singura dovada in acest sens este Statulul Asociatiei, care cuprinde o asemenea mentiune. Asa cum rezulta din textul redat, trebuie ca aceasta constatare a identitatii dintre persoana juridica desfiintata sau interzisa si cea actuala sa se faca pe cale judecatoreasca. Prin sentinta civila nr. 3148/22.05.2002 a Judecatoriei Sibiu, ramasa definitive prin decizia nr. 1070/4.12/2002 a Tribunalului Sibiu, s-a stabilit cu autoritate de lucru judecat ca actuala A. C. A. a T. A.K.V nu este , sub aspect juridic, continuatoarea asociatiei cu aceeasi denumire fondata in 1880,deoarece aceasta din urma a fost desfiintata in 1945 patrimoniul sau fiind preluat de Statul Roman, iar actuala asociatie are o cu totul alta structura decat cea anterioara, sub aspect patrimonial si cel al membrilor . In aceasta situatie , rezulta , ca nu sunt intrunite cerintele prevederilor legale aplicabile, in prezenta carora recurenta ar fi fost indreptatita la masuri reparatorii. Prin urmare, apare ca neintemeiata contestatia formulata impotriva deciziei nr. 2098/13.03.2002, emisa de SC Paltinis SA., princare s-a respins cererea de restituire in natura a imobilului in litigiu pentru nerealizarea cerintelor impuse de art. 3 alin. (1) lit. b din Legea nr. 10/2001. In ceea ce priveste critica privind nesocotirea prevederilor art. 22 din Legea nr. 10/2001 este de observat ca pana la data solutionarii cauzei expirase termenul prevazut de textul mentionat pentru depunerea actelor doveditoare, precum si prelungirile legale,astfel ca si acest motiv de recurs este neintemeiat. Dar, data fiind natura juridical a termenului in care trebuiesc depuse actele doveditoare, care nu poate fi deci un termen de recomandare, este de retinut ca, in speta instantele nu au avut in vedere neproducerea unor dovezi , ci neintrunirea cerintelor de fond care sa justifice indreptatirea la masuri reparatorii. In considerarea celor aratate, recursul a fost respins ca nefondat. Sursa: jurisprudenta I.C.C.J

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE