Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

Uzucapiune de lunga durata invocata pe calea actiunii in constatare. Cerinta chemarii in judecata a adevaratului proprietar. Lipsa dreptului de proprietate al statului asupra bunului uzucapat. Lipsa calitatii procesuale pasive a statului.

02-06-2006         Tipareste        Trimite prin email

Reclamantul din prezenta cauza ar fi trebuit sa faca demersuri pentru identificarea adevaratului proprietar, chemarea in judecata a autoritatii administrative locale nefiind justificata in absenta unor asemenea diligente. Din probele administrate nu a rezultat ca terenul s-ar fi aflat vreodata in proprietatea statului sau a unitatii administrative teritoriale, caz in care organele locale ar fi dobandit calitatea procesuala, astfel incat Tribunalul a apreciat ca fondat motivul de apel prin care s-a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Primariei Municipiului Bucuresti si penru aceleasi argumente si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive si a Consiliului Local sector 6. Posesia utila exercitata timp de 30 ani reprezinta in conditiile legii temei pentru dobandirea dreptului de proprietate asupra imobilului posedat si in acelasi timp o sanctiune impotriva proprietarului care s-a dezinteresat de soarta bunului sau. Deci, in actiunile care au ca obiect constatarea posesiei de fapt, calitate procesuala pasiva poate avea numai proprietarul imobilului si este sarcina reclamantului sa indice persoana acestuia prin cererea de chemare in judecata formulata in conditiile art. 112 C.pr.civ. (Sectia a III a civila, decizia nr. 1877 A /02.06.2000)

Rezolvare:Prin sentinta civila nr. 517/18.02.2000 pronuntata in dosarul nr. 9140/1999, Judecatoria Sector 6 a admis actiunea precizata formulata de reclamantul V.G impotriva paratelor CGMB si Consiliul Local sector 6 si, in consecinta, a constatat ca reclamantul a dobandit prin uzucapiune de 30 ani dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de 297 m.p situat in Bucuresti, strada C.R., nr. 16A, individualizat in schita anexa la raportul de expertiza intocmit in cauza pe care l-a omologat ca atare, fara cheltuieli de judecata. In considerentele hotararii s-a retinut ca reclamantul a posedat terenul mentionat incepand din anul 1957 in mod continuu, neintrerupt, public , netulburat si sub nume de proprietar, posesia utila exercitata timp de mai mult de 30 de ani constituind temei pentru dobandirea titlului de proprietate. Instanta de fond a mai retinut ca din probele administrate nu a rezultat ca persoana care figureaza in inscrisul sub semnatura privata privind instrainarea imobilului a avut calitatea de proprietar al imobilului in litigiu, astfel incat paratii au calitatea procesuala. Impotriva sentintei mentionate a declarat apel Primaria Municipiului Bucuresti, aratand ca terenul in litigiu nu a fost si nu este proprietatea statului, astfel incat in mod gresit instanta de fond a apreciat ca apelanta ar avea calitate procesuala pasiva in cauza. Examinand sentinta atacata in raport cu materialul probator al cauzei si cu motivele de apel Tribunalul a apreciat ca apelul este fondat. Poseia utila exercitata timp de 30 de ani reprezinta in conditiie legii temei pentru dobandirea dreptului de proprietate asupra imobilului posedat si in acelasi timp o sanctiune impotriva proprietarului care s-a dezinteresat de soarta bunului sau. Deci, in actiunile care au ca obiect constatarea poseiei de fapt, calitate procesual pasiva poate avea numai proprietarul imobilului si este sarcina reclamantului sa indice persoana acestuia prin cerere de chemare in judecata formulata in conditiile art. 112 C.pr.civ. Reclamantul din prezenta cauza ar fi trebuit sa faca demersuri pentru identificarea adevaratului proprietar, chemarea in judecata a autoriatii administrative locale nefiind justificata in absenta unor asemenea diligente. Din probele administrate nu a rezultat ca terenul s-ar fi aflat vreodata in proprietatea statului sau a unitatii administrative teritoriale, caz in care organelle locale ar fi dobandit calitatea procesuala, astfel incat Tribunalul a apreciat ca fondat motivul de apel prin care s-a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Primariei Municipiului Bucuresti si pentru aceleasi argumente si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive si a Consilului Local sector 6. In consecinta, tribunalul a admis apelul, a schimbat in tot sentinta in sensul ca a respins actiunea ca fiind introdusa impotriva unor persoane fara calitate procesuala. Sursa: Culegere de practica judiciara in materie civila a Tribunalului Bucuresti 2000-2003, Ed. Rosetti, Bucuresti, 2004.

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE