Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

Drept Comercial - Somatie Plata

21-04-2006         Tipareste        Trimite prin email

ROMANIA Dosar nr. 7482/2004 TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA A VI COMERCIALA SENTINTA COMERCIALA NR.11827 SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE 21.10.2004 TRIBUNALUL COMPUS DIN: PRESEDINTE-A. M. I. GREFIER-E. N. Pe rol judecarea cauzei comerciale de fata privind pe creditoarea SC L. SRL in contradictoriu cu debitoarea SC S. SRL,avand ca obiect somatie de plata . La apelul nominal facut in sedinta publica, a raspuns creditoarea prin av A. C. cu imputernicire avocatiala aflata la fila 5 din dosar, debitoarea fiind lipsa. Procedura este legal indeplinita. S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care: Creditoarea prin avocat invedereaza ca ridica exceptie prevazuta de art. 174 C. pr.civ. solicitand a se face aplicarea acestui articol in sensul sa se constate existente aceste facturi intrucat aceste sunt exclusiv ale debitoarei. Creditoarea prin avocat avand cuvantul, arata instantei ca nu are cereri prealabile de formulat si probe de administrat. Nemaifiind alte cereri de formulat si probe de administrat, tribunalul constata cauza in stare de judecata si acorda partii prezente cuvantul la dezbateri. Creditoarea prin avocat avand cuvantul solicita instantei admiterea cererii astfel cum a fost formulata cu acordarea cheltuielilor de judecata. Tribunalul retine cauza in pronuntare. TRIBUNALUL Deliberand, constata: Prin cererea formulata la data de 24.05.2004, inregistrata pe rolul acestui tribunal sub nr.7482/2004 creditoarea SC L.SRL, in contradictoriu cu debitoarea SC S. SRL,emiterea unei ordonante continand somatia de plata pentru suma de 78.190.391 lei reprezentand contravaloarea contractului nr.20 din 20.05.2003, prin care creditoarea a efectuat debitoarei, manopera pentru confectii pantalon femei . In motivarea cererii, creditoarea a aratat ca a incheiat cu debitoarea, un contract prin care s-a obligat sa efectueze confectii constant in pantaloni femei, cu materiale procurate de debitoare. Desi si-a indeplinit obligatia contractuala in sensul efectuarii acestor confectii si predarea lor , debitoarea nu a achitat contravaluarea facturilor nr.6069301 din 11.07.2003 si 6069306 din 29.07.2003, in valoare de 1469,1 lire sterline. Creanta este certa, rezultand din contractul de lohn si facturile fiscale mentionate, este lichida in sensul art.379 alin.4 C pc si exigibila deoarece scadenta obligatiei de plata se gaseste cuprinsa in cadrul contractului si facturilor. In drept au fost invocate disp. OG nr.5/2001. Cererea a fost legal timbrata cu suma de 342.000 lei, taxa judiciara de timbru,conform chitantei nr. 59008-026180 eliberata de CEC-AGENTIA VICTORIA si 3000 timbru judiciar. Au fost anexate cererii, urmatoarele inscrisuri: contract nr.020 din 30.05.2003, anexa la contract, facturile nr.6069306, 6069301. nr.6069306, 6069301. Debitoarea nu s-a prezentat si nu a depus intampinare. Tribunalul Bucuresti-Sectia a VI Comerciala, este competent sa solutioneze cauza avand in vedere data introducerii cererii, prevederile art.2 alin. 1 din OG nr.5/2001 aprobata prin legea nr.295/2002 , art.2 si art.5 din Cpc, fata de natura comerciala a cererii.

Rezolvare:Analizand actele si lucrarile dosarului, tribunalul retine ca prezenta cerere este intemeiata pentru considerentele ce vor fi expuse. Procedura somatiei de plata fiind o procedura speciala de emitere a unui titlu executoriu, asa cum rezulta din art.1 din OG nr. 5/2001 tribunalul verifica, in cauza, daca o creanta este certa, lichida si exigibila, titlul creditorului fiind analizat intr-un mod formal, sumar, la fel si sustinerile si explicatile partilor. O creanta este certa , conform art.379 alin. 2 Cpc daca existenta ei rezulta din insusi actul de creanta sau din alte acte, chiar neautentice emanate de la debitor sau recunoscute de dansul. In prezenta cauza , actul de creanta este reprezentat de contractul nr. 020 din 30.05.2003 incheiat intre parti insusit de debitoarea SC S. SRL prin semnatura reprezentantului legal. Obiectul contractului l-a constituit producerea in sistem lohn, de catre creditoare pentru debitoare, de confectii din tesaturi. Debitoarea s-a obligat sa asigure plata conform conventiei de plata din contract. In executarea acestui contract , creditoarea a emis factura nr. 6069306 din 29.07.2003, pentru suma de 570.GBP(29.950.080 lei) si factura nr.6069391 din 11.07.2003 pentru suma de 899,1 GBP(48.840.311 lei), a caror contravaloare nu a fost onorata de catre debitoare. Creanta este lichida in sensul articolului 379 alin 4 C pc, catimea ei fiind determinata prin anexa la contractul nr.020 din 30.05.2003, insusit de debitor prin semnatura , coroborata cu clauzele contractuale prevazute in art.2 si 3 si cu facturile fiscale mentionate anterior. Privitor la scadenta obligatiei de plata, tribunalul retine ca, asa cum rezulta din art.4 din contract facurile emise de producatorul-vanzator deveneau scadente in termen de 5 zile de la ‘incasarea de la externe”.Cum numai debitoarea poate face dovada datei la care a incasat de la partenerul extern contravaloarea marfii livrate, confectionate de catre creditoare tribunalul a dispus citarea debitoarei, in conditiile art.172 Cpc, solicitand acesteia, prin reprezentant sa prezinte inscrisurile relevante in speta. In raport de dispozitiille art. 4 alin 2 si art 6 alin 2 di OG nr 5/2001, tribunalul a apreciat ca admisibila cererea creditoarei de aplicare a disp. art. 172,174 C pc, deoarece in cadrul probei cu inscrisuri nu este interzis instantei sa aplice dispozitiile codului de procedura civila , in completare , asa cum rezulata din art.11 indice 1 alin.2 din OG nr.5/2001 coroborat cu art. 338 alin 1 Cpc. Deoarece debitoarea nu s-a prezentat in fata instantei pentru a infatisa dovada ca a incasat plata de la partenerul extern, desi inscrisurile doveditoare in acest sens se afla in posesia sa conform art.2 din contract, privind obligatiile debitoarei, tribunalul apreciaza ca debitoarea a incasat plata de la partenerul extern , iar obligatia sa de plata catre creditoare este scadenta. Constatand existenta unei creante certe, lichide si exigibile, tribunalul va emite somatia de plata in conformitate cu cu art.6 alin 2 si 3 din OG nr.5/2001. In drept au fost avute in vedere dispozitile legale deja evocate. In temeiul art.274 Cpc, debitoarea va fi obligata la plata cheltuielilor de judecata constand in taxa judiciara de timbru si timbru judiciar. PENTRU ACEST EMOTIVE IN NUMELE LEGII HOTARASTE: Admite cererea formulata de creditoarea SC L.SRL, cu sediul in B. in contradictoriu cu debitoarea SC S. SRL, cu sediul in B. Someaza pe debitoarea SC S. SRL, achite creditoarei suma de 1469,1 lire sterline, in echivalent in lei in suma de 78.190.391 lei, reprezentand contravaloarea facturilor nr.6069306 din 29.06.2003 si 6069391 din 11.07.2003, in termen de 20 de zile de la comunicarea prezentei ordonante. Obliga pe debitoare la plata sumei de 345.000 lei catre creditoare cu titlu de cheltuieli de judecata. Irevocabila pentu creditoare. Cu drept de cerere in anulare pentru debitoare in 10 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, azi 21.10.2004.

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE