Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

PARTAJ. CODEVALMASIE. CRITERII DE APRECIERE A CARACTERULUI DE BUNURI COMUNE ALE SOTILOR. STABILIREA LOTURILOR . MODIFICAREA VALORII MASEI PARTAJABILE

22-03-2000         Tipareste        Trimite prin email

Sustinerea apelantului potrivit careia partile sunt separate in fapt din iulie 1994 si, ca, in aceste conditii, o parte din depozitele efecuate dupa aceasta data provin din economii proprii ale paratului nu poate fi retinuta. Astfel, chiar paratul in cererea completatoare la cererea reconventionala arata ca partile s-au separat in fapt in iulie 1995(fila 12 dosar fond),acelasi aspect rezultand si din declaratia martorului paratului (I.G.-fial 25) Pe de alta parte,tribunalul a exclus din masa partajabila suma de 100.000 lei(evidentiata separat de expert reprezentand depozit CEC, cu privire la care apelantul a aratat ca a avut afectiune speciala, fiind depusa pe numele copilului partilor. La interogatoriul luat din oficiu(incheiere din 16.02.2000), intimata a confirmat acest aspect, aratand ca cei 100.000 lei au fost “economiile copilului”. Astfel fiind, s-a apreciat ca suma de bani depusa de parti pe numele copilului reprezinta o donatie facuta acestuia si nu poate fi inclusa in masa partajabila. (Sectia a III-a civila, decizia nr. 877A/22.03.2000)

Rezolvare:Prin sentinta civila n. 6870/29.06.1999 Judecatoria Sector 3 a admis in parte actiunea privind partajul bunurilor comune formulata de reclamanta S.L in contradictoriu cu paratul N.G. S-a constatat, conform incheierii de admitere in principiu din. 22.09.1998, ca masa bunurilor comune este alcatuita din bunuri mobile si un imobil(apartament) ale caror valori au fost stabilite conform rapoartelor de expertiza intocmite in cauza. Pentru sistarea starii de codevalmasie au fost alcatuite doua loturi, fiind atribuite fiecareia dintre parti, iar pentru egalizarea valorica a acestora a fost stabilita sulta corespunzatoare in sarcina reclamantei. A fost stabilita calitatea de bunuri proprii ale reclamantei a unor bunuri mobile si apreciindu-se ca acestea se afla in posesia paratului ,a fost obligat sa le restituie reclamantei. Prima instanta a retinut ca partile au dobandit prin contrinbutie egala de 50% bunurile care alcatuiesc masa partajabila. In ce priveste lotizarea, s-a retinut ca ambele parti au solicitat atribuirea apartamentului si impartirea bunurilor mobile. Imobilul a fost inclus in lotul reclamantei, retinandu-se disponibilitatea acesteia de a achita sulta la valoarea stabilita prin expertiza si avandu-se in vedere culpa paratului la desfacerea casatoriei. Impotriva sentintei a declarat apel paratul, criticand-o pentru nelegalitate si neteminicie, sub urmatoarele aspecte: valoare apartamentului astfel cum a fost stabilita prin raportul de expertiza este prea mica, avand in vedere ca acest apartament poate fi vandut cu 100.000.000 lei; mai mult, autoturismul Oltcit a fost supraevaluat de expert si a fost inclus in lotul paratului, pentru a-l dezavantaja; expertiza contabila, prin care s-au determinat sumele depuse la CEC si banca , s-a facut fara nici un fel de suport real pornindu-se de la sumele eronate indicate de reclamanta ca fiind depozite bancare sau constituite la CEC si fara sa se aibain vedere ca majoritatea sumelor reprezinta economiii proprii ale paratului. De asemenea, s-a mai criticat sentinta prin aceea ca s-au considerat ca bunuri proprii ale reclamantei biblioteca cu 4 corpuri, hota bucatarie, filtru cafea, bunurile care de fapt au revenit familiei si nu sotiei, pentru contributia avuta la inmormantarea unei matusi a fostei sotii. In apel, s-a administrat proba cu inscrisuri si expertiza contabila, cu privire la depozitele de la banca si CEC. S-au de depus la dosar copii de pe libretele CEC si filele de constituire(restituire) a depozitelor la Banc Post S.A Analizand probele administrate in cauza, tribunalul a apreciat fondat apelul numai in privinta criticilor formulate in legatura cu valoarea depozitelor retinute in masa partajabila. Astfel, conform sentintei s-a retinut ca valoarea actaulizata a depozitelor CEC si Banc Post este de 17.693.466 lei , stabilita de expert in functie de semele indicate de reclamanta si in absenta unor relatii pe care banca nu le-a putut furniza, avand in vedere secretul depozitelor bancare(adresa, fila 66). Suplimentul raportului de expertiza contabila contabila efectuat in cauza a avut in vedere sumele astfel cum au rezultat din inscrisurile depuse la dosar in faza apelului : libretele CEC si filele de constituire a depozitelor Banc Post. Pentru depozitele CEC, tribunalul a retinut varianta a II a raportului de expertiza , iincluzana calculul depozitelor pana in decembrie 1999 si depunerii efectuate si dupa iulie 1994. Sustinerea apelantului potrivit careia partile sunt separate in fapt din iulie 1994, si ca in aceste conditii o parte din depozitele efectuate dupa aceasta data provin din economii proprii ale paratului, nu poate fi retinuta. Astfel, chiar paratul in cererea completatoare la cererea reconventionala arata ca partile s-au separat in fapt in iulie 1995(fila 12 dosar fond), acelasi aspect rezultand si din declaratia martorului paratului. Pe de alta parte, tribunalul a exclus din masa partajabila suma de 100.000 lei(evidentiata separat de expert) reprezentand depozit CEC , cu privire la care reclamantul a aratat ca a avut afectatiune speciala, fiind depusa pe numele copilului partilor. La interogatoriul luat din oficiu(incheierea din 16.02.2000) intimata a confirmat acest aspect aratand ca cei 100.000 au fost “economiile copilului”. Astfel fiind, s-a apreciat ca suma de bani depusa de parti pe numele copilului reprezinta o donatie facuta acestuia si nu poate fi inclusa in masa partajabila. Cu privire la depozitele Banc Post , a rezultat din actele dosarului ca o prima depunere s-a efecutat pentru suma de 200.000 lei la 12.09.1994, si a fost lichidat depozitul, incasandu-se suma de 328.444 lei(conform filei de restituire) si constituit un nou depozit de 300.000 lei, care a fost lichidat la 14.09.1995, incasandu-se suma de 497.977 lei. Acesta suma a fost inclusa in masa partajabila si nu aceea rezultata expertului prin aplicarea de dobanzi dupa data incetarii depozitului, pana in decembrie 1999. In consecinta, la valoarea reactualizata a depozitelor CEC si Banc Post a fost inclusa suma de 16.782.859 lei. Sub acest aspect, in baza art. 296 C.pr.civ a fost admis apelul si schimbata in parte sentinta instantei de fond. Urmare a modificarii valorii masei partajabile, a fost modificata corespunzator si sulta datorata de reclamanta paratului. Celelalte crtitici formulate de apelant au fost apreciate ca nefondate. Astfel, in ce priveste valoarea apartamentului, aceasta a fost stabilita de expert luandu-se in calcul toate criteriile care influenteaza valoarea de circulatie a unui bun imobil(zona de amplasament, dotari social urbane, acces la mijloace de transport, posibilitati de aprovizionare) aplicandu-se coeficientul de actualizare corespunzator. De altfel, paratul, desi a aratat ca intentioneaza sa formuleze obiectiuni la raportul de expertiza imobiliara, nu a precizat aspectele sub care critica raportul de expertiza,precizand doar in notele scrise ca valoarea de expertiza este prea mica. Avand in vedere insa ca valoarea stabilita prin raportul de expertiza este rezultatul unor calcule matematice si rezultatul aplicarii unor criterii legale,tribunalul nu a putut retine critica formulata de apelant pe acest aspect. Pentru aceleasi considerente si avand in vedere ca raportul de expertiza a fost intocmit la instanta de fond in luna mai 1999, solicitarea apelantului de a se efectua o noua expertiza a fost respinsa. Aceasta cu atat mai mult cu cat nu a putut fi luata in calcul o devalorizare naturala accentuata care sa determine intocmirea unui nou raport de expertiza, iar pe de alta parte, apelantul nu a aratat ce criterii sau indicatori au fost ignorati de expert la efectuarea evalurarii. Simpla apreciere subieactiva in sensul ca valoarera imobilului ar fi trebuit sa fie alta,pentru ca si sulta datorata paratului sa fie mai mare, nu este de natura sa conduca la concluzia unei noi evaluari, in cadrul unui raport de expertiza. Cu privire la valoarea autoturismului Oltcit, aceasta a fost stabilita ipotetic, intrucat apelantul a refuzat sa puna la dispozitie bunul pentru a fi expertizat. In aceste conditii reaua credinta a apelantului si pozitia procesuala sicanatorie a acestuia, nu-l poate indreptati sa pretinda o noua expertiza in apel, cu motivarea ca valoarea stabilita de expert a fost prea mare fata de starea tehnica a autoturismului. Includerea autoturismului in lotul paratului s-a facut in mod corect, avand invedere ca acesta a fost cel care ulterior separarii in fapt a autilizat autoturismul. In privinta bunurilor apreciate de instanta de fond ca fiind bunuri proprii ale paratului, tribunalul a constatat ca in mod corect a fost retinut caracterul personal al acestor bunuri, in conditiile in care din declaratiile martorilor a rezultat ca acestea au fost mostenite de reclamant de la o matusa a sa, devenind astfel incidente dispozitiile art. 31 lit b. C.fam. Fata de considerentele expuse, criticile formulate, cu exceptia celei privind depozitele CEC si banca , au fost apreciate ca nefondate. Sursa: Culegere de practica judiciara in materie civila a Tribunalului Bucuresti 2000-2003, Ed. Rosetti, Bucuresti, 2004.

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE