Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

PARTAJ BUNURI COMUNE. APRECIEREA CONTRIBUTIEI SOTILOR.

24-09-2002         Tipareste        Trimite prin email

In ceea ce priveste critica referitoare la cota de contributie majoritara nu poate fi retinuta sustinerea apelantei deoarece in mod constant s-a decis in practica si in jurisprudenta ca achitarea ratelor in avans de catre unul din soti pe parcursul solutionarii actiunii de divort si partaj nu duce la majorarea cotei sale de contributie la dobandirea bunului, cauza fiind ilicita si evident in frauda drepturilor celuilalt sot. Asadar se poate discuta de un drept de creanta si nicidecum de majorarea cotei de contributie. Tribunalul constata de altfel ca rationamentul enuntat de apelanta nu are suport legal, intrucat la stabilirea cotei majoritare se are in vedere intrega masa a bunurilor comune si nu numai un anumit bun ori mai multe bunuri. Referitor la critica includerii a sumei de 80.000.000 lei depozit la Banca de Credit Industrial si Comercial, tribunalul constata ca desi suma a fost retrasa in timpul casatoriei, totusi chitanta este doar pe numele apelantului C.M. acesta neproducadn vreo dovada a impartirii acestei sume ori a cheltuirii sale in comun. In ce priveste retinerea in masa a sumelor de 12 milioane lei, 240 lire sterile si 80.390 USD, tribunalul a avut in vedere raspunsul la interogatoriu al apelantului(fila 94 dosar fond) unde afirma ca sumele au fost partial returnate insa fara a produce vreo dovada in acest sens. Pe de alta parte nu se poate lua in considerare nici imposibilitatea preconstituirii unui inscris, respectiv chitanta liberatorie a platii, cata vreme imprumutul banesc s-a consemnat in scris la data acordariii sale. (Sectia a IV a civila, decizia nr. 1921A/24.09.2002)-Irevocabila prin respingerea recursului

Rezolvare:Prin sentinta civila nr. 4580/13.04.2001 a Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti, s-a admis in parte actiunea principala formulata de reclamanta C.T impotriva paratului C.M.M. S-a admis cererea reconventionala formulata de paratul reclamant C.M.M. S-a desfacut casatoria incheiata la 29.12.1969 , din vina paratului; s-a dispus ca reclamanta sa revina la numele P.; s-a obligat paratul la plata sumei de 1.700.000 lei lunar pensie de intretinere in favoarea reclamantei, cu incepere de la pronuntarea hotarariii, 13.04.2001 si pana la incetarea starii de nevoie a reclamantei sau recasatorirea acesteia. S-a constatat ca partile au dobandit in timpul casatoriei, cu contributie egala un imobil situat in Bucuresti, str. D, nr. 14, sector 2 in valoare de 645.536.550 lei, un teren in suprafata de 3.600 m.p situat in extravilanul satului Pipera, comuna Voluntari,tarlaua 21,parcela 432/4 in valoare de 9.500.000 lei; dreptul de concesiune asupra a 4 locuri de veci din Cimitirul Eden,parcela A25, fig. L. 22 si fig. L21 in valoare de 23.000.000 lei, autoturism Dacia 1310 in valoare de 5.328.000 lei si autoturism Opel Astra in valoare de 5216 DM, o serie de bunuri imobile conform raportului de expertiza efectuat de expert I.I si urmatoarele sume: 80.000.000 lei, 12.900.000 lei, 30.320 USD, 9.700 DM, 2400 Lire sterline. Valoarea totala masa de partaj 826.654.550 lei, 30.320 USD, 14.916 DM si 2400 Lire sterline. S-a dispus iesirea din indiviziune . S-a atribuit reclamantei parate imobilul situat instr. D, nr. 14 sector 2, autoturismul Dcaia 1310, o serie de bunuri mobile si 2 locuri de veci-fig. L.22.L.24.L15.in valoare de 9.200.000 lei. Valoare lot atribuit reclamntei parate-689.194.550 lei. S-a atribuit paratului reclamant terenul in suprafata de 3600 mp,autoturismul Opel Astra,2 locuri de veci-FL13, L21-in valoare de 13.800.000 lei si celelalte bunuri mobile ce nu au fost incluse in lotul reclamantei parate, inclusiv sumele de bani. Valoare lot atribuit paratului reclamant-137.460.000 lei; 30.320 USD, 14.916 DM, 2400 Lire sterline. S-a obligat paratul reclamant la plata catre reclamnata parata a sumelor de 15.160 USD, 7.458 DM , 1200 Lire sterline sau a echivalentului in lei la cursul BNR din ziua platii. S-a respins cererea privind introducerea in masa de partaj a garsonierei situata in Craiova, a autoturismului Volvo, a microbuzului VW, a autoturismului Fiat 850, a autoturismelor OLTCIT si a bunurilor mobile aflate in imobilul din Brasov, ca neintemeiata. S-au compensat cheltuielile de judecata efecuate de parti. Impotriva acestei sentinte au declarat apel ambele parti. Reclamanta parata C.T a criticat sentinta de fond referitor la cuantumul pensiei de intretinere la care a fost obligat paratul reclamant, in baza art. 41 C.fam. Sustine reclamanta ca pensia de 1.700.000 este insuficienta asigurarii unui trai decent, deoarece instanta nu a tinut cont de veniturile pe ultimele 6 luni ale paratului reclamant si urmeaza a se stabili plata sa de la data introduceriii actiunii si nu de la data pronuntarii. Pe partaj, apelanta critica sentinta referitor la urmatoarele aspecte: 1.Instanta nu a tinut cont de cererea sa pentru a se stabili cota majoritara a sa la dobandirea apartamentului, respectiv de 61,93% cota exclusiva, intrucat a achitat ratele, prin procuratorul sau, in timpul procesului, numai cota de 38,07% reprezentand cota comuna pe care partile au achitat-o in timpul casatoriei. 2. Nu s-a stabilit valoarea reala de circulatie a terenului in suprafata de 3600 mp, situat in Campul Pipera , Comuna Voluntari, Judetul Ilfov. De asemenea, se arata ca acest imobil ce a fost atribuit la partaj paratului apelant, a apartinut familiei sale de mai multe generatii, ceea ce o indreptateste in atribuire. 3. Referitor la bunurile mobile se arata ca in mod gresit s-a retinut un numar de 1 milion de volume de carti, in realitate fiind 1000. Gresit nu s-a retinut existenta unui numar de 4602 actiuni pe care paratul le-a cumparat in timpul casatoriei de la diverse societati, fiind indrepatita sa i se restituie jumatate din dreptul de participare la beneficiu. Aceleasi sustineri apelanta le face privitor la includerea in masa partajabila a sumelor de bani depuse la S.C S.P respectiv 22 milioane lei, 32.000 dolari USA ,2000 DM si a sumelor depuse la SAFI , care , conform certificatelor , se ridica la 10.821.670 lei. Apelantul C.M critica sentinta sub aspectul obligarii sale la plata unei pensii de intretinere pentru fosta sa sotie, aratand ca aceasta nu se afla in nevoie, beneficiaza de pensie conform decizie 168183/95 si de venituri suplimentare. In ceea ce priveste partajul, sentinta este criticata sub urmatoarele aspecte: 1.In mod gresit instanta de fond a atribuit apartamentul reclamantei parate acesta putand fi comod partajabil in natura 2.Sumele de 12 milioane lei, 2400 Lire sterline, 30.390 USD si 7900 DM trebuia de asemenea excluse, acestea reprezinta imprumuturi banesti, creante care au fost recuperate de la persoanele fizice imprumutate fiind realizate in urma cu 7-9 ani. 3.In ceea ce priveste modalitatea de impartire arata ca s-a procedat inechitabil, apelantul primind bunuri nesemnificative. In sustinerea apelurilor partile au solicitat si instanta a incuviintat la 15.01.2002 probele cu acte, expertiza topografica a terenului in suprafata de 3600 mp, pentru stabilirea valorii de circulatie, expertiza in constructii pentru stabilirea valorii de circulatie si daca imobilul este comod partajabil in natura si pentru apelantul C.M proba testimoniala pe aspectul achitarii sumelor imprumutate si proba cu acte. La 29.04.2005 s-a depus in cauza expertiza topografica care a concluzionat ca valoarea de circulatie a terenului in suprafata de 3600 mp este de 90.000 dolari SUA, partile neavand a face obiectiuni asupra ei. In 14.05.2002 s-a depus si expertiza in constructii ce concluzioneaza ca valoarea de circulatie este de 1.128.179.000 lei si ca apartamentul nu este comod partajabil in natura. Impotriva acestei expertize partile au formulat obiectiuni incuviintate de instanta. Partile au fost asistate de experti consilieri pro-parte; s-au depus si corapoarte de expertiza de catre expertii T.P si C.S. Expertul desemnat de instanta , A.N a raspuns obiectiunilor formulate in sensul ca valoarea constructiei si a terenului pe care se afla este de 1.656.306.000 lei(50.079 dolari USA) si si-a mentinut parerea ca apartamentul nu este comod partajabil in natura. In cadrul probei cu acte s-au depus copii certificate dupa cartea de munca a apelantei C.T cupoane de pensie , un inscris sub semnatura privata pretins de apelanta a fi lista cu societatile unde apelantul detine actiuni, factura fiscala emisa de Volsbank, 2 retete medicale. Apelantul C.M nu si-a administrat proba testimoniala incuviintata. Analizand ansamblul probator efectuat in cauza, tribunalul urmeaza a admite ambele apeluri formulate sub urmatoarele aspecte si considerente: In ceea ce priveste apelul formulat de C.T acesta este intemeiat sub aspectul stabilirii valorii de circulatie a terenului de 3600 mp si a includeriii in masa partajabila a unui nr. de 2000 de carti in loc de 1000. Astfel cum rezulta din expertiza efecuata in apel de expertul Z.G, valoarea de circulatie a terenului situat in Campul Pipera , Sat Pipera, Com. Voluntari , Judet Ilfov, in suprafata de 3600 mp este de 90.000 dolari USA. Cu ocazia solutionarii la fond a cauzei s- a retinut ca valoarea de circulatie a acestuia este de 9.500.00 lei avandu-se in vedere raportul de expertiza efecuata in cauza la 15.06.2000. Valoarea bunurilor supuse partajului ce trebuie avuta in vedere de intanta este cea de la data pronuntari, or in cauza , de la data efectuarii raportului de expertiza 15.06.2000 si pana la data solutionarii cererii 13.04.2001 a tercut aproximativ un an, inteval de timp care a dus la majorarea valorii de circulatie la data efectuarii partajului. Si critica privind includerea unui numar de 1 milion de carti in masa partajabila este fondata. Prin cererea principala, reclamanta parata a solicitat includerea in masa partajabila a unui numar de 2000 de volume(nu 1000 cum se sustine in apel) tot astfel fiind avute in vedere si de expertul pretuitor care le-a evaluat ipotetic la 6.000.000 lei din raportul de expertiza la care nu s-au facut obiectiuni de catre parti. Astfel fiind, urmeaza a retine ca instanta de fond a inclus un numar de 1 milion de carti insa la valoarea de 6 milioane, tribunalul va schimba sentinta in sensul includerii numai a unui numar de 2000 de volume. Celelalte critici formulate sunt nefondate. In privinta cuantumului pensiei de intretinere, tribunalul in apelul formulat de C.M va respinge acest capat de cerere pentru considerentele ce se vor arata, astfel incat ele vor fi comune sub acest aspect si acestui apel. Nici critica referitoare la includerea in masa paratjabila a unui numar de 4602 actiuni nu este fondata. Apelanta nu a produs nici o dovada in sprijinul afirmatiilor sale astfel cum era tinuta de disp.art. 1169 C.civ. Inscrisul depus la fila 120 in dosarul de apel nu are forta probanta intrucat este o insiruire de societati comerciale . fara insa a arata semnificatia acestora, nu este semnata si nici datada in dovedirea acestei cereri era necesar ca apelanta sa produca dovezi directe privind numarul actiunilor existente la data partajului si societatile la care intimatul parat reclamant are calitatea de actionar. In ceea ce priveste sumele de bani depuse la S.P si cele depuse la SAFI se constata ca aceste depuneri au fost efectuate anterior despartirii in fapt a sotilor, deci cu consimtamantul sotiei apelante. In atare situatie este firesc ca riscul castigului precum si cel al pierderii a fost asumat de ambii soti si nu numai de catre reclamant. Pe de alta parte se retine si faptul ca acesta nu are nici o culpa in pierderea acestor sume pentru a-i fi imputabila numai lui. In ceea ce priveste critica referitoare la cota de contributie majoritara nu poate fi retinuta sustinerea apelantei deoarece in mod constant s-a decis in practica si in jurisprudenta ca achitarea ratelor in avans de catre unul din soti pe parcursul solutionarii actiunii de divort si de partaj nu duce la majorarea cotei sale de contributie la dobandirea bunului, cauza fiind ilicita si evident in frauda drepturilor celuilalt sot. Asadar se poate discuta de un drept de creanta si nicidecum de majorarea cotei de contributie. Tribunalul constata de altfel ca rationamentul enuntat de apelanta nu are suport legal, intrucat la stabilirea cotei majoritate se are in vedere intreaga masa a bunurilor comune si nu numai un anumit bun ori mai multe bunuri. Referitor la atribuirea in natura a suprafetei de 3600 mp teren din Judetul Ilfov, Comuna Voluntari, tribunalul va avea in vedere ca la partaj este necesar ca fiecare dintre soti sa primeasca in natura bunuri pe cat posibil in valori egale, in speta solutie justificata si de faptul ca se va respinge ca nefondata critica apelantului C.M referitoare la atribuirea constructiei, fost domiciliu conjugal al apelantei C.T. Cu privire la apelul formulat de C.M acesta apare intemeiat numai cu privire la criticile privid stabilirea in favoarea sotiei sale a unei pensii de intretinere. Conform art. 41 C.fam., sotul divortat are dreptul la intretinere, daca se afla in nevoie din pricina unei incapacitati de munca survenite inainte ori in timpul casatoriei. Pentru a da preferinta acestui text este necesar ca sotul beneficiar al pensiei de intretinere sa se afle in stare de nevoie. Intimata apelanta nu se afla in aceasta ipoteza intrucat pe de o parte este beneficiara unei pensii de asigurari sociale in cuantum de 1.170.000 lei si pe de alta parte poseda o serie de bunuri pe care le poate fructifica in vederea asigurarii unui trai decent. Celelalte critici formulate nu sunt fondate. In ceea ce priveste partajarea in natura a imobilului situat in str. D, nr. 14, sector 2, tribunalul a avut in vedere parerile specilaistilor experti in cauza care au solutionat ca imobilul nu poate fi comod partajabil in natura. Orice alta solutie contrara contravenind disp Leg. 114/1996 referitoare la notiunea de unitate locativa distincta. Astfel , cladirea nu poseda un demisol , ci un subsol care nu este locuibil conform normelor in vigoarem are o inaltime de 2,50 m, iar inaltimea peste nivelul terenului fiind de doar 0,80 m, fiind si strabatut de conducte magistrale de apa si canalizare. De asemenea se mai retine si faptul ca, o partajare in natura prin crearea unei usi de acces la subsol, separata de unitatatea locativa initiala ar periclita rezistenta si stabilitatea constructiei. Referitor la critica includerii a sumei de 80.000.000 lei depozit la Banca de Credit Industrial si Comercial , tribunalul constata ca desi suma a fost retrasa in timpul casatoriei, totusi chitanta este doar pe numele apelantului C.M acesta neproducand vreo dovada a impartirii acestei sume ori data acordarii sale. In considerarea aceluiasi rationament tribunalul are in vedere ca desi s-a incuviintat proba testimoniala, aceasta nu a fost administrata de apelant din vagi motive, considerand ca nu s-a dovedit restituirea acestor imprumuturi. In ceea ce priveste modalitatea de impartire a bunurilor mobile, tribunalul va avea in vedere ca instanta de fond a procedat legal, tinand cont de natura profesiei si necesitatile partilor raportate si la bunurile ce compun masa partajabila. De altfel, atribuirea terenului din Jud.Ilfov cartre apelant, teren a carui valoare a rezultat ca este de 90.000.000 USD nu il prejudiciaza existand multiple posibilitati de valorificare a acestuia. Astfel fiind, retinand ca in apel au rezultat alte valori ale bunurilor immobile-terenul in suprafata de 3600 mp in valoare de 90.000 USD si casa de locuit din Str. D. nr. 14, sector 2, in valoare de 1.656.306.000 lei, precum si faptul ca la data pronuntarii in apel un dolar SUA are valoare de 33.313 lei, urmeaza a se recalcula valoarea intregii mase partajabile si pe cale de consecinta, modificarea valorii sultelor. Tribunalul urmeaza a admite apelurile formulate de C.T si C.M, a schimbat in parte sentinta apelata, in sensul ca va respinge cererea privid obligarea paratului reclamant la plata unei pensii de intretinere in favoarea reclamantei parate C.T ., va constata ca valoarea terenului situat in str. Campul Pipera , sat Pipera, Com. Voluntari, in suprafata de 3600 mp are o valoare de circulatie de 2.998.170.000 lei, echivalentul in lei a sumei de 90.000 USD, iar imobilul situat in Bucuresti, str. D. nr. 14, sector 2, are o valoare de circulatie de 1.656.306.000 lei echivalentul sumei de 50.079 USD, va atribui reclamantei parate 2000 volume carti cu o valoare de 6.000.000 lei, va constata ca valoarea totala a masei partajabile este de 4.996.735.440 lei, din care valoarea lotului atribuit apelantei C.T este de 1.701.474.000 lei si valoarea lotului apelantului C.M este de 3.295.261.440 lei. Tribunalul va obliga pe apelantul C.M la plata unei sulte in valoare de 796.893.720 lei catre apelanta C.T si va mentine celelalte dispozitii ale sentintei. Sursa: Culegere de practica judiciara in materie civila a Tribunalului Bucuresti 2000-2003, Ed. Rosetti, Bucuresti, 2004.

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE