Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

Proprietate restituita conform Legii fondului funProprietate restituita conform Legii fondului funciar nr. 18/1991. Titlu de proprietate Actiune pentru anularea titlului in care s-au trecut ca beneficiari si succesorii care au renuntat expres la succesiunea autorului din patrimoniul caruia se preluase terenul.

20-10-2004         Tipareste        Trimite prin email

Legea 18/1991: art. 13 alin. 2 C.civ:art. 696 si urmat. Repunerea in termenul de acceptare a succesiunii autorului lor, din patrimoniul caruia s-au preluat terenurile , in sensul reglementat prin art. 13 alin. 2 al Legii nr. 18/1991, opereaza in cazurile in care erezii nu s-au pronuntat cu privire la succesiune, iar nu si cand acestia au dat declartii exprese de renuntare la succesiune deoarece, conform art. 617 si urm. din Codul Civil, se considera ca ei nu au fost niciodata erezi.

Rezolvare:I.C.C.j., sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 5717 din 20 octombrie 2004 La 27 octombrie 2000 P.S a cerut anularea partiala a titlului de proprietate nr. 112785/1998 emis de parata Comisia Judeteana Vrancea-constituita pentru aplicarea legii Fondului Funciar nr. 18/1991-in sensul inlaturarii calitatii de benficiari a paratilor T.T., T.V., T.A.,intrucat acestia au renuntat la succesiunea autorului comun T.I.(decedat la 26 mai 1966), astfel ca numai ea, reclamanta, beneficiaza de terenurile mentinute in titlu. Judecatoria Focsani, prin sentinta civila nr. 93 din 17 ianuarie 2001, a respins actiunea, iar Tribunalul Vrancea, prin decizia nr. 353 din 30 aprilie 2001,a respins apelul reclamantei, retinandu-se , in esenta, ca potrivit art. 13 alin 2 din Legea nr. 19/1991, paratii , care au cerut reconstituirea dreptului de proprietate , au fost repusi in dreptul de acceptare a succesiunii autorului lor, si ca renuntarea expresa la succesiune s-a referit numai la bunurile existente atunci in masa succesorala(casa de locuit si terenul aferent de 800 m.p ) Curtea de Apel Galati, sectia civila, prin decizia nr. 1113 din 10 octombrie 2001,a admis recursul reclamantei si a schimbat hotararea primei instante-confirmata de instanta de apel-in sensul ca a admis actiunea si a dispus modificarea titlului de proprietate prin inlaturarea calitatii de benficiari a paratilor, deoarece acestia au renuntat la succesiunea autorului lor, din patrimoniul caruia s-au preluat terenurile agricole in discutie. Recursul in anulare, declarat in baza art 330 C.pr. civ-in viogoare la acea data ľnu este fondat, neacceptandu-se teza potrivit careia dispozitiile art. 13 alin. 2 din Legea nr. 18/1991, profita atat erezilor acceptanti cat si renuntatorilor, intrucat legiuitorul nu distinge, iar cererea adresata Comisiei pentru aplicarea legii are valoare de retractare a renuntarii la succesiune. Potrivit dispozitiilor art. 696, art. 697 si urmatoarele din Codul Civil, cel ce renunta la mostenire este considerat ca nu a fost niciodata erede,partea sa profitand coerezilor acceptanti, in afara de cazul in care, daca succesiunea nu a fost deja acceptata de alti erezi si dreptul de a accepta nu s-a prescris, acesta revine asupra renuntarii in conditiile legii. Datorita indivizibilitatii succesiunii,renuntarea se intinde asupra intregului patrimoniu succesoral indiferent daca bunurile existau in succesiune la data deschiderii sau urmau sa intre in masa succesorala ulterior. In esenta, potrivit legii, renuntarea la succesiune este echivalenta cu renuntarea la calitatea de mostenitor. Asa fiind dispozitiile art. 13 alin. 2 din Legea nr. 18/1991 republicata, care sunt explicit si exclusiv aplicabile mostenitorilor indiferent in ce modalitate si cat au acceptat din succesiune, nu se pot extinde, pe cale de interpretare , adugandu-se astfel la lege, si cu privire la fostiii erezi care si-au repudiat de buna voie aceasta calitate prin renuntarea expresa la mostenirea cuprinzand bunuri prezente si viitoare, independent de motivele pentru care a facut-o. Ca urmare, recursul in anulare s-a respins ca nefondat. Sursa: jurisprudenta ICCJ

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE