Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

Fond Funciar. Neindeplinirea cerintei de adresare a cererii de reconstituire a dreptului de proprietate

05-04-2006         Tipareste        Trimite prin email

Apelantii-reclamanti nu s-au adresat insa comisiei pentru aplicarea Legii 18/1991, dupa cum chiar acestia arata in chiar continutul cererii introductive de instanta si dupa cum rezulta si din actele care au stat la baza emiterii titlului de proprietate a carui anulare apelantii o solicita, astfel ca pe de-o parte sunt straini de mostenirea autorului I.I.D.I la a carei mostenire au renuntat si pentru care nuau cerut repunerea in termenul de acceptare a mostenirii, iar pe de altaparet in ceea ce priveste pe D.A., a carei mostenire au acceptat-o , odata in plus nu au depus cererea de reconstituire a dreptului de proprietate conform Legii 18/1991 pentru a beneficia de prevederile acestui text de lege privind reconstituirea dreptului lor de proprietate. (Sectia a III a civila , decizia nr. 1495A/04.05.2000) Prin sentinta civila nr 8663/01.10.1999 a Judecatoriei Sector 4 Bucuresti s-a admis cererea de interventie in interes propriu formulata de intevenientii V.V.E si V.M. in contradictoriu cu reclamantii D.I.S si T.C si paratii G.I.T si D.I.P., D.S si Prefectura Municipiului Bucuresti, s-a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a reclamantilor, instanta respingand cererea principala ca fiind introdua de persoane fara calitate procesuala activa. Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanat a retinut ca reclamnatii nu au calitate procesuala activa pentru a solcita anularea titlului de proprietate emis de Prefectura Municipiului Bucuersti in favoarea celor trei parat si reconstituirea dreptului de proprietaet conform Legii nr. 18/1991 si in favoarea lor deoarece au renuntat la mostenirera autorului lor I.I.D.I in mod irevocabil, renuntare ce priveste atat bunurile prezente cat si pe cele viitoare, or,, fata de acest argument, cererea de inteventie in interes propriu formulata de cei doi intervenienti este fondata. Impotriva acestei sentinte au formulat apel reclamantii, criticand-o ca neteminica si nelegala deoarece instanta nu a intrat in cercetarea fondului, intrucat terenul ce formeaza obiectul actiunii principale a apartinut atat lui I.D.I cat si sotiei acestuia D.A., iar mostenirea acesteia reclamantii au venit conform certificatului de mostenitor nr. 616/1968 a fostului Notariat de Stat al Sectorului 4.

Rezolvare:Verificand sentinta apelata in raport de criticile formulate si de ansamblul materialului probator administrat in cauza, Tribunalul retine ca apelul nu este fondat pentru urmatoarele considerente: Conform art. 10 ali. Al legi nr. 18/1991 “stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor se face la cerere…” Al. 4 al Legii 18/1991 prevede ca “cererea de stabilire a dreptului de proprietate se introduce si se inregisteaza la Primarie in termen de 30 zile de la data intrariii in vigoare a prezentei legi”. Art. 12 din Legea 18/1991 prevede ca terenurile se restituie mostenitorilor persoanelor indreptatite ce isi dovedesc aceasta calitate conform Alin. 2 al art. 12 din Legea 18/1991 prevede ca sunt socotiti repusi de drept in termenul de acceptare cu privire la cota ce li se cuvine din terenurile ce au apartinut autorului lor. Ei sunt considerati ca au acceptat mostenirea prin cererea pe care o fac comisiei. Apelantii reclmanti nu s-au adresat insa comisiei pentru aplicarea Legii 18/1991, dupa cum chiar acestia arata in chiar continutul cererii introductive de instanta si dupa cum rezulta si din actele care au stat la baza emiterii titlului de proprietate a carui anulare apelantii o solicitat astfel ca pe de o parte sunt straini de mostenirea autorului I.D.I la carei mostenire au renunta si pentru care nu au cerut repunerea in termenul de acceptare a mostenirii, iar pe de alta parte in ceea ce priveste pe D.A a carei mostenire au acceptat-o, o data in plus nu au depus cererea de reconstituire a dreptului de proprietate conform Legii 18/1991 pentru a beneficia de prevederile acestui text de lege privind reconstituirea dreptului lor de proprietate. Astfel ca nu este intemeiata critica apelantilor ca acestia in calitate de succesori ai numitei D.A ar fi avut calitatea de persoaen indreptatite la reconstituirea dreptului de proprietate, cu toate ca nu s-au adresat cu cerere Primariei conform art. 10 din Legea nr. 18/1991. Tribunalul, retinand ca in mod corect instanta a retinut lipsa calitatiii procesuale active reclamantilor conform art. 296 C. pr. Civ. a respins ca nefondat apelul declarat de acestia. Sursa: Culegere de practica judiciara in materie civila a Tribunalului Bucuresti 2000-2003, Ed. Rosetti, Bucuresti, 2004

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE