Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

FOND FUNCIAR. NULITATE TITLU DE PROPRIETATE

16-08-2000         Tipareste        Trimite prin email

Nu exista nici o dovada a incalcariii normelor legale prin reconstituirea titlului de proprietate in favoarea intimatului , Comisia locala putand face repunerea in posesie si pe alte amplasamente decat cele initiale, cu atat mai mult cu cat autorul intimatului a avut teren pe care in prezent se afla o constructie de utilitate publica, neputand fi restituit in materialitatea sa. Comisia pentru aplicarea fondului funciar are competenta de a reconstitui dreptul de proprietate asupra terenuluii si in caz de imposibilitate de restituire poate acorda in compensare teren pe un alt amplasament,precum cazul in speta, din terenul pe care aceasta il are la dispozitie. Nu constituie motiv de nulitate nici folosinta de catre apelanta a terenului timp indelungat , nici investitiile efectuate de aceasta pe teren. (Sectia a III a civila, decizia nr. 1648 A/16.08.2000)

Rezolvare:Prin cererea inregistrata la 14.05.1996, reclamanta N.D a solicitat , in contradictoriu cu Primaria Otopeni sa se constate ca este proprietar exclusiv a terenului din str. F. nr. 15 Comuna Otopeni, prin efectul uzucapiunii de 10 ani. Prin sentinta civila nr. 2579/01.06.1996 a fost respinsa ca neintemeiata cererea, sentinta fiind atacata cu apel iar prin dec. civ.86A/20.01.1997 Tribunalul Bucuresti –Sectia a IV a civila, in dosarul 832/1996 a fost admis apelul, desfiintata sentinta civila si trimisa cauza spre rejudecare aceleiasi instante. In fond, dupa casare, cauza a fost stramutata la Judecatoria Sectorului 4, iar la 06.05.1998 a formulat cerere de interventie in interes propriu G.S prin care se solicitase a se constata ca el este proprietarul terenului. Judecatoria Sectorului 4, in dosarul nr. 8869/1997, a pronuntat sentinta civila nr. 10670/11.11.1999 prin care s-a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Primariei Comunei Otopeni, s-a respins cererea principala formulata de reclamanta , a fost admisa cererea de interventie in interes propriu, s-a constatat calitatea de proprietar exclusiv a intervenientului asupra terenului, a fost respinsa cererea de anulare a titlului de proprietate nr. 13253/1994 s-a respins cererea de chemare in judecata a altei persoane, formulata de reclamanta precum si cererea de chemare in garantie a Comisiei Judetului Ilfov, cu obligarea reclamantei la cheltuieli de judecata. Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a avut in vedere neindeplinirea conditiilor uzucapiunii scurte, nefiind facuta dovada existentei justului titlu, iar acesta nu indeplineste conditiile art. 1847 C.civ., reclamanta fiind un simplu detentor precar. De asemenea nu sunt indeplinite conditiile privind constatarea nulitatii titlului de proprietate solicitata de reclamanta, nici situarea terenului in intra sau extravilan, nici investitiile efecuate de reclamanta pe teren neputand fi cauza a nulitatii. Impotriva acestei sentinte a declarat apel reclamanta, care critica hotararea instantei de fond pentru aprecierea gresita a probelor din care rezulta incalcarea dispozitiilor Legii 18/1991, fiind reconstituit dreptul de proprietate in favoarea intimatului pe terenul pentru care ea, apelanta, avea un drept de folosinta. In consecinta, apelanta solicita admiterea apelului, sa se constate nulitatea titlului de proprietate emis pe numele intimatului. Analizand probele administrate si sentinta civila atacata prin prisma motivelor invocate, tribunalul constata ca apelul este nefondat. Nu exista nici o dovada a incalcarii normelor legale prin reconstituirea titlului de proprietate in favoarea intimatului, Comisia locala putand face repunerea in posesie si pe alte amplasamente decat cele initiale, cu atat mai mult cu cat autorul intimatului a avut teren pe care in prezent se afla o constructie de utilitate publica, neputand fi restituit in materialitatea sa. Comisia pentru aplicarea fondului funciar are competenta de a reconstitui dreptul de proprietate asupra terenului si in caz de imposiblitate de restituire poate acorda in compensare teren pe un alt amplasament, precum cazul in speta, din terenul pe care aceasta il are la dispozitie. Nu constituie motiv de nulitate nici folosinta de catre apelanta a terenului timp indelungat, nici investitiile efecuate de aceasta pe teren. Respingand actiunea reclamantei, instanta de fond a pronuntat o hotarare temeinica si legala pe care tribunalul, in conformitate cu dispozitia art. 296 C.pr.civ. o mentine, prin respingerea apelului. Sursa: Culegere de practica judiciara in materie civila a Tribunalului Bucuresti 2000-2003, Ed. Rosetti, Bucuresti, 2004.

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE