Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

ACTIUNE IN REVENDICARE TEREN EXPROPIAT. APRECIEREA ATINGERII SCOPULUI EXPROPIERII

02-03-2001         Tipareste        Trimite prin email

Instanta constata ca desi a trecut in patrimoniul statului prin Decretul nr. 54/1951 pana in prezent acesta nu a intrat in planul de sistematizare , nu este afectat de constructii civile sau industriale, astfel ca detinerea lui de catre stat in scopul pentru care a fost expropiat nu si-a atins scopul. In aceste conditiii, detinerea de catre stat apare fara obiect, nefiind folosit la scopul pentru care a fost preluat astfel ca in baza art. 480-481 C.civil si L.213/1998 constatand fondata cererea reclmantilor, o va admite asa cum a foct precizata. (Sectia civila, decizia nr. 151 din 02.03.2001)

Rezolvare:Prin actiunea inregistrata sub nr. 4117/2000 pe rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a V ľa civila si de contencios administrative reclamantul A.D a chemat in judecata civila parata CGMB pentru ca parata sa-I lase in deplina proprietate si linistita posesie suprafata de 300 m.p fosta parcela 14 SNIC Bucuresti str. W.A.M sector 1. In motivare se arata ca este fiul sotilor Z.A nascuta S. si S.A decedati. Parintii au dobandit dreptul de proprietate pentru suprafata de 300 m.p in 1940-teren din portul H.F.B ., Cal. F., fost capitan Av. R.P , respectiv parcela 14 pe plan parcelat cu vecinatatile descrise in actiune. Actul autentic este 2983/30.01.1940 si transcris la nr. 7162 dosar 1871/1940. Prin decretul nr. 54/1951 a fost expropiat acest teren pe care se aflau constructii neterminate. Terenul este liber, nefiind utilizat pentru nici o lucrare si in consecinta, nefiind utilizat in scopul pentru care a fost expropiat, solicita in baza art. 480-481 revendicarea acestuia. S-au depus la dosar actul de casatorie al parintilor, certifcat nastere al mamei reclamante, certificat de deces al ambilor, actul de vanzare-cumparare nr. 1680/8736/13.01.1940, transcris la nr. 2983/30.01.1940, Tribunalul Ilfov , schita teren, certificat de mostenitor din 18.08.1998 nr. 30 al BNP M.M,privind succesiunea defunctei A.A.A.Z., a carei mostenitor este reclamantul , certifcat de calitate succesorala 108/29.08.2000 BNP F.B de pe urma defunctului A.S, decedat la 16.03.1972, certifcat de regim-serviciu cadastru pentru proprietatea asupra acestei parcele, schita semnat arhitect, chitanta de plata a terenului 386/SNIC, chitanta de plata impozit, adresa 228/15259/1993 din partea Comisiei fondului Funciar prin care se arata ca nu I s-a restituit terenul conform legii 18/1991, fiind expropiat, adresa nr. 4244/2000 a PMB-DPI serviciul pregatire investitii din care rezulta ca pentru acest teren nu sunt prevazute investitii care sa afecteze terenul identificat, planul cadastral. S-a admis efectuarea expertizei topo care concluzioneaza prin raportul de expertiza CVS ca terenul este de folosinta arabil, nu este afectat de detalii de sistematizare la 8 m distanta se afla o constructie metalica cu caracter provizoriu, nu apartine ueni anumie persoane si are caracter provizoriu, se identifica terenul cu cel din actele de proprietate si fisa cadastrala. La 10.11.2000 reclamantul face o precizare a actiuni in sensul ca intelege sa introduca in cauza Municipiul Bucuresti reprezentat de Primarul General, care a fost introdus in cauza conform art. 42 dinLegea 69/1991. Analizana intreg materialul probator, instanta retine: reclamantul este mostenitorul unic al autorilor sai. A.A.A.Z decedata la 331.07.1998, conform certifcatului de mostenitor. 30 /1998 si a tatalui sau, A.S decedat la 16.03.1972, conform certificatului de calitate de mostenitor nr. 108/29.08.2000. Autorii reclamantului au fost proprietarii terenului terenului de 300 m.p conform titlului de proprietate act de vanzare cumparare nr. 16800/8736/1940 dintre SNIC si defuncti,terenavand vecinatate si kungimi r-12 m parcela 11, apus-12 m., strada , miazazi-25 m-parcela 13, miazanoapte 25 m-parcela 15 conform schitei de plan. Terenul a fost expropiat conform Decretului nr. 54/1951, iar pana la expropiere autorii au platit taxe si impozite. Din raportul de expertiza rezulta ca acest teren nu este afectat de plan de sistematizare, nu exista constructii pe el, iar din adresa nr. 4244/2000 emisa de serviciul reglementare investitii a PMB rezulta ca nu sunt prevazute investitii care sa afecteze terenul. Instanta constata ca desi a trecut in patrimoniul statului prin D.54/1951 pana in prezent acesta nu a intrat in planul de sistematizare, nu este afectat de constructii civile sau inductriale, astfel ca detinerea de catre stat in scopul pentru care a fost expropiat nu si-a atins scopul. In aceste conditii detinerea de catre stat apare fara obiect, nefiind folosit in scopul in care a fost preluat astfel ca in baza art. 480-481 C.civ si Lg. 213/1998 constatand fondata cererea reclamantului o va admite asa cum a fost precizata. Obliga Primaria Municipiului Bucuresti prin Primarul General al Capitalei sa lase in deplina proprietate si posesie terenul in suprafata de 300 m.p cu laturile de 12 m.l. si respectiv 25 m.l. cu vecinatati din N. proprietatea statului , fosta parcela 15, S-proprietatea statului fosta parcela 13, E-proprietatea statului fosta parcela 11, si V-str. Mozart fosta 9. Va lua act ca nu se solicita cheltuieli de judecata. Sursa: Culegere de practica judiciara in materie civila a Tribunalului Bucuresti 2000-2003, Ed. Rosetti, Bucuresti, 2004.

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE