Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

Executare silită. Întoarcerea executării. Regim juridic. Procedura de soluționare și căile de atac

25-11-2009         Tipareste        Trimite prin email

Executare silita.Întoarcerea executării. Regim juridic. Procedura de soluționare și căile de atac

 Cererea de întoarcere a executării este o cerere ce ține de faza procesuală a executării, subsecventă fazei procesuale de soluționare irevocabilă a fondului litigiului, dispozițiile legale aplicabile cu privire la instanța competentă și căile de atac sunt cele prevăzute în acest capitol pentru executare și respectiv contestație la executare.

Stabilindu-se o procedură judiciară contradictorie pentru soluționarea întoarcerii executării, reglementată subsecvent contestației la executare, acesteia îi sunt aplicabile procedura de soluționare și căile de atac prevăzute pentru contestația la executare – instituția cadru, generală, în raport cu procedura specială a întoarcerii executării, care reprezintă o contestație specială la executare.

 Drept urmare, făcând aplicarea art.402 alin.2 Cod procedură civilă incident în speță, hotărârea pronunțată cu privire la contestație se dă fără drept de apel, nefiind în situațiile exceptate prevăzute de art.4001 și art.401 alin.(2) Cod procedură civilă.

 (Înalta Curte de Casație și Justiție Secția comercială decizia nr. 2048 din 10 iunie 2008)        

 Reclamantul C.L. al Municipiului Timișoara a învestit Tribunalul Timiș cu o cerere de întoarcere a executării prin restabilirea situației anterioare în senul obligării SC. R. SRL la restituirea sumei reactualizată, urmare desființării titlului executoriu prin decizia nr.4378 din 30 septembrie 2005 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, în temeiul art.4041 și 2  Cod procedură civilă.

         Tribunalul Timiș prin sentința nr.604 din 16 martie 2007 a admis cererea formulată de reclamantul C.L. și a dispus întoarcerea executării prin restabilirea situației anterioare în sensul obligării SC. R. SRL la restituirea sumei reactualizată la data executării efective.

         În contra acestei decizii a declarat recurs pârâta SC. R. SRL TIMIȘOARA pentru motivele prevăzute de art.304 pct.3,8 și 9 Cod procedură civilă solicitând, în principal, casarea deciziei atacate și trimiterea cauzei spre rejudecare la instanța competentă, respectiv  la judecătorie.

La termenul din 10 iunie 2008, Înalta Curte a invocat ca motiv de ordine publică în temeiul art.306 alin.2 Cod procedură civilă, nelegalitatea căii de atac a apelului în speță și, deci, necompetența sa de a soluționa pe fond recursul.

         Motivul de ordine publică invocat este întemeiat.

         Instanța de fond, a cărei competență a fost decisă irevocabil prin decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție sus menționată, așa încât critica recurentei întemeiată pe dispozițiile art.304 pct.3 Cod procedură civilă nu are obiect în raport de art.315 Cod procedură civilă, a fost investită cu o cerere de întoarcere a executării în temeiul art.4041 și 4042 alin.3 Cod procedură civilă.

 Instituția întoarcerii executării este plasată în Cartea V „Despre  executarea silită” a codului de procedură civilă, secția a VI1-a.

Potrivit art.4041 alin.1 Cod procedură civilă „În toate cazurile în care se desființează titlul executoriu sau însăși executarea silită, cel interesat are dreptul la întoarcerea executării, prin restabilirea situației anterioare acesteia”.

Conform art.4042 alin.3 Cod procedură civilă „Dacă nu s-a dispus restabilirea situației anterioare în condițiile alin.(1) și (2), cel îndreptățit o va putea cere instanței judecătorești competente potrivit legii”.

Rezultă din textele de lege enunțate fără echivoc că:

- cererea de întoarcere a executării este o cerere ce ține de faza procesuală a executării, subsecventă fazei procesuale de soluționare irevocabilă a fondului litigiului;

- că dispozițiile legale aplicabile cu privire la instanța competentă și căile de atac sunt cele prevăzute în acest capitol pentru executare și respectiv contestație la executare;

- stabilindu-se o procedură judiciară contradictorie pentru soluționarea întoarcerii executării, reglementată subsecvent contestației la executare, acesteia îi sunt aplicabile procedura de soluționare și căile de atac prevăzute pentru contestația la executare – instituția cadru, generală, în raport cu procedura specială a întoarcerii executării, care reprezintă o contestație specială la executare.

 - drept urmare, făcând aplicarea art.402 alin.2 Cod procedură civilă incident în speță, hotărârea pronunțată cu privire la contestație se dă fără drept de apel, nefiind în situațiile exceptate prevăzute de art.4001 și art.401 alin.(2) Cod procedură civilă.

Drept urmare hotărârea pronunțată pe fond în speța de față era supusă numai recursului iar nu și căii de atac a apelului.

Procedând la judecarea căii de atac a apelului curtea de apel a pronunțat o hotărâre nelegală, pe care, în consecință, Înalta Curte o casează cu trimiterea cauzei la aceiași curte de apel pentru a soluționa calea de atac a recursului în compunerea și cu procedura reglementate pentru această cale de atac.

Rezolvare: - drept urmare, făcând aplicarea art.402 alin.2 Cod procedură civilă incident în speță, hotărârea pronunțată cu privire la contestație se dă fără drept de apel, nefiind în situațiile exceptate prevăzute de art.4001 și art.401 alin.(2) Cod procedură civilă.

Drept urmare hotărârea pronunțată pe fond în speța de față era supusă numai recursului iar nu și căii de atac a apelului.

Procedând la judecarea căii de atac a apelului curtea de apel a pronunțat o hotărâre nelegală, pe care, în consecință, Înalta Curte o casează cu trimiterea cauzei la aceiași curte de apel pentru a soluționa calea de atac a recursului în compunerea și cu procedura reglementate pentru această cale de atac.NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE