Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

Executare silită imobiliară. Modalități de împărțeală

20-11-2009         Tipareste        Trimite prin email

Cuprins pe materii : Drept procesual civil. Executare silită. Urmărirea bunurilor imobiliare. Contestație la executare. Modalitate de împărțeală
Index alfabetic : Drept procesual civil
- bun comun
- contestație la executare
- procedura împărțelii judiciare
C.proc.civ., art.6731-67314

În cadrul procedurii împărțelii judiciare, reglementată prin art. 6731-67314, modalitatea de înfăptuire a împărțelii judiciare trebuie aleasă în așa fel încât să nu îngreuneze situația creditorului care urmărește un bun comun pentru ceea ce i se datorează de unul din codevălmași.
I.C.C.J., secția civilă și de proprietate intelectuală, decizia nr. 4517 din 30 mai 2005

Prin contestația la executare înregistrată la 24.01.2003, G.V. în contradictoriu cu intimata Sucursala C.E.C. Târgoviște și intervenientul forțat G.N., a solicitat anularea formelor de executare silită (somația nr.173/11 noiembrie 2002) privind un apartament situat în Târgoviște, care constituie bunul comun al contestatoarei și soțului său (intervenientul forțat).
În cadrul contestației la executare, intimata Sucursala C.E.C. Târgoviște a formulat cerere de împărțeală judiciară a imobilului, bun comun al contestatoarei și intervenientului, motivată cu interesul continuării procedurii de valorificare a garanției constituită de contestatoarea G.V. în favoarea C.E.C. pentru împrumutata B.L. care are o datorie neachitată de 54.461.042 de lei.
Judecătoria Târgoviște, prin sentința civilă nr. 3312 din 16.10.2003, a dispus partajarea apartamentului și a atribuit : lotul nr.1 contestatoarei G.V., compus din dormitor și debara în valoare de 47.338.000 de lei și 1/2 din: baie, holul nr.1, holul nr.2, bucătărie, sasul din holul nr.3, în valoare de 50.312.000 de lei; lotul nr.2 intimatului G.N., (soțul contestatoarei) compus din balconul și sufrageria redusă pentru a se crea holul nr.3, în valoare de 47.388.000 de lei și 1/2 din: baie, holul nr.1, holul nr.2, bucătărie, sas din holul nr. 3, în valoare de 50.312.000 de lei.
Prin aceeași sentință, s-a admis contestația la executare și s-au anulat formele de executare începute în dosarul de executare nr.173/2002.
Sucursala C.E.C. Târgoviște a declarat apel împotriva sentinței, cerând modificarea sentinței, în sensul de a se dispune vânzarea apartamentului și împărțirea prețului, înlăturându-se din sentință dispoziția referitoare la anularea formelor de executare, pentru a face posibilă continuarea executării silite.
Apelul a fost respins prin decizia nr.180 din 29.01.2004 pronunțată de Curtea de Apel Ploiești, secția civilă. S-a reținut că executarea silită nu poate fi continuată asupra întregului imobil, care constituie o proprietatea codevălmașă a și că, printr-o nouă executare, se va putea urmări cota-parte a debitoarei garante.
Prin recursul creditoarei Sucursala C.E.C. Târgoviște, s-a solicitat să se dispună partajarea bunului prin vânzare și împărțirea prețului, deoarece starea de indiviziune nu este lichidată în privința dependințelor apartamentului, care sunt strict necesare unei locuințe, deci creanța nu se poate executa.
Criticile recurentei sunt întemeiate.
Modalitatea de înfăptuire a împărțelii aleasă de instanță nu satisface cerința recurentei de a încasa creanța; împărțeala, așa cum a validat-o instanța, încalcă prevederile art.6731-67314 C. proc.civ. texte de lege care reglementează procedura împărțelii judiciare.

Rezolvare:Instanța, preluând propunerea din expertiză, fără a o cenzura, a acceptat pretinsa lotizare a apartamentului, care consta în atribuirea în exclusivitate în lotul 1 a două încăperi (dormitor și debara), în lotul 2 a balconului și sufrageriei și ambele loturi includ câte 1/2 parte din baie, holuri și bucătărie.
Această modalitate nu constituie o partajare în natură și instanța era datoare să aleagă una din cele două posibilități expres prevăzute în lege, respectiv atribuirea bunului în întregime uneia dintre părți sau vânzarea bunului prin bună învoială sau la licitație, conform art.67310-67312 Cod procedură civilă.
De asemenea, instanța urma să se pronunțe asupra „sumelor depuse de unul dintre coproprietari pentru ceilalți, precum și asupra celor rezultate din vânzare, care vor fi împărțite de instanță potrivit dreptului fiecărui coproprietar”, cum prevede art.67314 alin.2 C. proc.civ., în scopul satisfacerii creanței recurentei.
Prin adoptarea soluției partajării în natură a bunului care, prin specificul său și numărul încăperilor, nu poate fi împărțit în natură, s-a dat o aprecierea greșită formelor de executare.
Omisiunile instanței și încălcarea dispozițiilor legale evocate au impus admiterea recursului și casarea hotărârii cu trimitere pentru rejudecarea cauzei la instanța de apel, urmând a se avea în vedere considerentele prezentei hotărâri.


NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE