Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

Oferta Biroului

         Tipareste        Trimite prin email

 

- Identificarea achizitiilor publice oportune din SEAP conform domeniilor de interes ale societatii comerciale
- Asistenta juridica pentru participarea societatilor comerciale la procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica;
- Obtinerea documentatiilor de atribuire;
- Redactarea solicitarilor de clarificari si redactarea termenilor comerciali-juridici ai ofertei;
- Participarea la sedintele de deschidere a ofertelor;
- Asistenta juridica pe parcursul derularii contractelor de achizitie publica;
- Formularea contestatiilor in conformitate cu legislatia achizitiilor publice.
- Consultanta juridica pentru organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice de catre autoritatile contractante;
- Redactarea documentatiilor de atribuire in conformitate cu legislatia europeana
- Redactarea anunturilor de intentie, de participare si de atribuire
- verificarea eligibilitatii ofertantilor
- Evaluarea ofertelor din punct de vedere comercial- juridic
- Incheierea si executarea contractelor de achizitie publica.
- Consultanta juridica pentru negocierea, incheierea si executarea contractelor comerciale.

< Inapoi

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE