Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

Posesorie

         Tipareste        Trimite prin email

DOMNULE PREȘEDINTE,


Subsemnatul(a) ............. domiciliat(ă) în .........., chem în judecată și personal la interogatoriu pe pârâtul(a) .......... domiciliat(ă) în .......... pentru a fi obligat(ă) să-mi respecte pașnica folosință a terenului în suprafață de ............ situat în .......... vecin la .......... și să-mi plătească suma de ....... lei, reprezentând repararea prejudiciului pe care mi l-a cauzat. Cer, de asemenea, obligarea pârâtului(ei) la plata cheltuielilor de judecată.


Motivele acțiunii:


În fapt, posed terenul sus-menționat începând cu data de ......... când pârâtul(a) mi-a tulburat liniștita posesie. Faptele comise de pârât(ă) constau în aceea că .......... Prin această activitate mi-a cauzat și un prejudiciu în sumă de .......... lei, reprezentând ...............
În drept, îmi întemeiez acțiunea pe dispozițiile art. 674 C. proc. civ.
În dovedirea acțiunii înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului(ei), care urmează să fie citat(ă) cu această mențiune, de proba cu martorii .............. și eventual de proba cu expertiză tehnică și cea de cercetare la fața locului.
Depun prezenta acțiune în dublu exemplar timbrată cu timbru fiscal în valoare de .......... lei (dacă se cer și despăgubiri civile, acțiunea se timbrează în plus la valoarea sumei solicitate).


Data
.......
Semnătura,
..........


DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI ...................

< Inapoi

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE