Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

Posesorie în reintegrare (pentru tulburarea violentă a posesiei)

         Tipareste        Trimite prin email

DOMNULE PREȘEDINTE,


Subsemnatul(a) .......... domiciliat(ă) în .............. chem în judecată și personal la interogatoriu pe .......... domiciliat în ........... județul ...... pentru a fi obligat să-mi lase în liniștită posesie terenul situat în .......... județul ........., cu următoarele vecinătăți ................. Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată.


Motivele acțiunii:


În fapt, subsemnatul exercit posesia asupra terenului sus-menționat.
În cursul lunii trecute, și anume la data de ......... pârâtul a dărâmat o parte din gardul ce desparte acest teren de proprietatea sa învecinată, a pătruns, cu toată opunerea mea, pe terenul meu și a ridicat o cantitate de cca ..... kg din recolta ........... declarând că această recoltă i-ar aparține. La data de ......... cu toată opunerea mea, el a repetat acest act.
Caracterul violent al tulburării rezultă atât din dărâmarea gardului, cât și din ridicarea cu forța a recoltei mele.
În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 674 C. proc. civ.
Înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului, care urmează a fi citat cu această mențiune și de proba cu martori, în care scop propun a fi audiați ................ ................... ..................
Depun prezenta acțiune în două exemplare, dintre care unul pentru instanță și altul pentru a fi comunicat pârâtului.


Data
..........
Semnătura reclamantului,
........................


DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI .................

< Inapoi

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE