Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

Posesorie în complângere (tulburare de drept a posesiei)

         Tipareste        Trimite prin email

DOMNULE PREȘEDINTE,


Subsemnatul(a) ............ domiciliat(ă) în ............ chem în judecată și personal la interogatoriu pe .............. domiciliat în ............. pentru a fi obligat să-mi lase în liniștită posesie terenul situat în ................... cu următoarele vecinătăți .................................... Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată și onorariu de avocat.


Motivele acțiunii:


În fapt, subsemnatul exercit asupra terenului sus-menționat o posesie continuă, pașnică, publică și neprecară de ...... ani. În cursul ultimelor luni, și anume la data de .......... și de ......... pârâtul mi-a adresat notificările nr. ......... și nr. ......... prin care mă soma să-i las folosința terenului, pretinzând că este proprietarul ei prin moștenire de la bunicul său. Cum subsemnatul exercit o posesie care îndeplinește condițiile cerute de art. 1847 C. civ. și care, la data tulburării, era mai veche de un an de zile, și deoarece nu a trecut un an de la această tulburare, sunt îndreptățit să cer încetarea ei.
În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 598-600 din Ordonanța de Urgență nr. 138/2000.
Înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat cu această mențiune - de proba cu acte, și anume, de cele două notificări trimise de pârât și de proba cu martori, pentru care propun pe .............. .............. .....................
Depun prezenta acțiune, precum și copii certificate de pe actele sus-menționate, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanță și altul pentru a fi comunicat pârâtului.


Data
..........
Semnătura reclamantului,
........................


DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI .........................

< Inapoi

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE