Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

Posesorie în complângere (pentru tulburare de fapt a posesiei) - (2)

         Tipareste        Trimite prin email

DOMNULE PREȘEDINTE,


Subsemnatul (numele și prenumele reclamantului) domiciliat în localitatea ....................., județul ................, chem în judecată și personal la interogatoriu pe .................... (numele și prenumele pârâtului) domiciliat în localitatea ..............., județul .............., pentru ca prin hotărârea ce veți pronunța, să-l obligați să-mi lase în liniștită posesie terenul situat în ................, județul ............, cu următoarele vecinătăți .........., și să-mi plătească suma de ........... lei pentru repararea prejudiciului pe care mi l-a cauzat. Cer de asemenea cheltuieli de judecată și onorariu de avocat.


Motivele cererii sunt următoarele:
În fapt, subsemnatul exercit asupra terenului sus-menționat o posesie continuă, pașnică, publică și neprecară, de ........... ani. În cursul ultimelor luni, pârâtul a pătruns de mai multe ori pe terenul meu, aducându-și vitele la păscut pe fânețele mele și pretinzând că are dreptul s-o facă, întrucât terenul i-ar aparține. Cum subsemnatul exercit o posesie care îndeplinește condițiile art. 1.847 C. civ. și care, la data tulburării, era mai veche de un an de zile și deoarece nu a trecut încă un an de la această tulburare, sunt îndreptățit să cer încetarea faptelor care tulbură posesia mea.
În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 674 din Cod. proc. civ.
Înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat în această mențiune - și de proba cu martori pentru care propun pe:
1. ....................., din .............., județul ..............;
2. ....................., din .............., județul ...............
Depun prezenta cerere în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanță și altul pentru a fi comunicat pârâtului.


Semnătura reclamantului,
........................


< Inapoi

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE