Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

Posesorie în complângere (pentru tulburare de fapt a posesiei) - (1)

         Tipareste        Trimite prin email

DOMNULE PREȘEDINTE,


Subsemnatul(a) ........... domiciliat(ă) în .......... județul ......... chem în judecată și personal la interogatoriu pe .......... domiciliat în ........... str. .............. nr. .... pentru a fi obligat să-mi lase în liniștită posesie terenul situat ............. cu următoarele vecinătăți ................ și să-mi plătească suma de lei ............ pentru repararea prejudiciului pe care mi l-a cauzat. Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată.


Motivele acțiunii:


În fapt, subsemnatul exercit asupra terenului sus-menționat o posesie continuă, pașnică, publică și neprecară, de ........... ani. În cursul ultimelor luni, pârâtul a pătruns de mai multe ori pe terenul meu, aducându-și vitele la păscut pe fânețele mele și pretinzând că are dreptul să o facă întrucât terenul i-ar aparține. Întrucât subsemnatul exercit o posesie care, astfel cum am arătat, îndeplinește condițiile prevăzute de art. 1.847 C. civ. și care la data tulburării era mai veche de un an, având în vedere că nu a trecut încă un an de la această tulburare, sunt îndreptățit să cer încetarea faptelor care tulbură posesia mea.
În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 674 Cod proc. civ.
Înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului, care urmează a fi citat cu această mențiune, și cu proba cu martori, în care scop propun a fi audiați: ............... ................... .................
Depun prezenta acțiune în două exemple, dintre care unul pentru instanță și altul pentru a fi comunicat pârâtului.


Data
.......
Semnătura,
..........


DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI ......................< Inapoi

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE