Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

Posesorie în complângere (pentru deposedare neviolentă)

         Tipareste        Trimite prin email

DOMNULE PREȘEDINTE,


Subsemnatul .......................... domiciliat în ......................., județul ........................., chem în judecată și personal la interogatoriu pe ................. domiciliat în .................., județul ................, pentru ca, prin hotărârea ce veți pronunța, să-l obligați să-mi lase în liniștită posesie terenul situat în ................., județul ............., cu următoarele vecinătăți ......................................... Cer de asemenea cheltuieli de judecată și onorariu de avocat.


Motivele cererii sunt următoarele:
În fapt, subsemnatul exercit asupra terenului sus-menționat o posesie continuă, pașnică, publică și neprecară, de ..... ani. În cursul ultimelor luni, însă, pârâtul a intrat cu plugul pe terenul meu, arând o porțiune de ......... m adâncime pe toată latura învecinată cu terenul său și pretinzând ca aceasta porțiune îi aparține prin moștenire de la tatăl său. Cum subsemnatul exercit o posesie care îndeplinește condițiile art. 1.847 C. civ. și care, la data deposedării, era mai veche de un an de zile și deoarece nu a trecut încă un an de la această deposedare, sunt îndreptățit să cer încetarea faptelor care mă împiedică să-mi exercit posesia.
În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile Ordonanței de Urgență nr. 138/2000.
Înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat în această mențiune și de proba cu martori, pentru care propun pe:
1. ................... (numele și prenumele martorului), din ..............., județul ..........., str. ..........., nr. ......, etajul ...... apart. ......;
2. ............................, din ..............., județul .............., str. ..............., nr. ......, etajul ......, apart. ......;
3. ............................, din ..............., județul .............., str. ..............., nr. ......, etajul ......, apart. ......;
Depun prezenta acțiune, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanță și altul pentru a fi comunicat pârâtul.


Semnătura reclamantei,
......................


DOMNULUI PREȘEDINTE AL ......................< Inapoi

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE