Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

Posesorie de reintegrare (pentru tulburare violentă a posesiei)

         Tipareste        Trimite prin email

DOMNULE PREȘEDINTE,


Subsemnatul ............................ (numele și prenumele reclamantului), domiciliat în localitatea ..............., județul ..........., chem în judecată și personal la interogatoriu pe ........................... (numele și prenumele pârâtului) domiciliat în localitatea ................., județul ..............., pentru ca, prin hotărârea ce veți pronunța, să-l obligați să-mi lase în liniștită posesie terenul situat în ................, județul .............., cu următoarele vecinătăți ............ ............................ Cer de asemenea cheltuieli de judecată și onorariu de avocat.


Motivele cererii sunt următoarele:
În fapt, subsemnatul exercit dreptul asupra terenului sus-menționat. În cursul lunii trecute, și anume la data de ..........., pârâtul a dărâmat o parte din gardul ce desparte acest teren de proprietatea sa învecinată, a pătruns cu toată opunerea mea pe terenul meu și a ridicat circa ............ kg din recolta de roșii, declarând că această recoltă i-ar aparține. La data de .............., cu toată opunerea mea, el a repetat acest act. Caracterul violent al tulburării rezultă atât din dărâmarea gardului, cât și din ridicarea prin forță a recoltei.
În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 596-600 din Ordonanța de Urgență nr. 138/2000.
Înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat cu această mențiune - precum și de proba cu martori, pentru care propun pe:
1. ................... (numele și prenumele martorului), din ..............., județul ..........., str. ..........., nr. ......, etajul ...... apart. ......;
2. ......................, din .................., județul ................., str. ..............., nr. ......, etajul ......, apart. ......;
3. ......................, din .................., județul ................., str. ..............., nr. ......, etajul ......, apart. .......
Depun prezenta acțiune în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanță și altul pentru a fi comunicat pârâtul.


Semnătura reclamantului,
........................


DOMNULUI PREȘEDINTE AL .....................

< Inapoi

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE