Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

Pentru revocarea donației

         Tipareste        Trimite prin email

DOMNULE PREȘEDINTE,


Subsemnatul .......... domiciliat în ........ chem în judecată și personal la interogatoriu pe pârâtul ......... domiciliat în .............. pentru revocarea contractului de donație autentificat sub nr. ....... din ......... de Notariatul Public, pentru neîndeplinirea obligațiilor pe care le-a asumat (sau pentru ingratitudine). Ca o consecință a revocării, vă rog ca pârâtul să fie obligat să-mi restituie bunurile donate și să-mi plătească contravaloarea bunurilor mobile înstrăinate, valoarea veniturilor realizate după data introduceri cereri și cheltuieli de judecată.


Motivele acțiunii:


În fapt, fiind în vârstă de peste 80 de ani și bolnav, am donat pârâtului toate bunurile mobile și imobile, iar el și-a luat obligația să-mi acorde îngrijire și întreținere pe tot restul vieți mele. Nerespectarea obligației asumată este prevăzută de art. 829 raportat la art. 1020 Cod civil cu sancțiunea desființării donației.
Pârâtul refuză să-și îndeplinească obligația asumată și de aceea mă văd nevoit să-l chem în judecată în vederea revocării donației.
În drept, îmi întemeiez acțiunea pe dispozițiile art. 829-art. 830 și art. 1020 Cod civil.
În dovedirea acțiunii înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului, de proba cu acte și de declarațiile martorilor ............ .............. ........
Depun prezenta cerere în dublu exemplar și copia contractului de donație, precum și timbru fiscal în valoare de ......... lei.


Data
.......
Semnătura,
..........


DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI ................

< Inapoi

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE