Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

Pentru asigurarea servituții de trecere

         Tipareste        Trimite prin email

DOMNULE PREȘEDINTE,


Subsemnatul(a) ............. domiciliat(ă) în ........... str. .............. nr. .... etajul .... apartamentul nr. .... chem în judecată și personal la interogatoriu pe .......... domiciliat în .......... str. ......... nr. .... etajul .... apartamentul nr. .... pentru a fi obligat să asigure servitutea de trecere prin terenul său situat în .......... str. ......... nr. .... nr. carte funciară ........... nr. topografic ........ în schimbul unei despăgubiri corespunzătoare. Cer de asemenea, cheltuieli de judecată și onorariu de avocat.


Motivele acțiunii:


În fapt, fondul proprietatea mea, indicat mai sus, este înconjurat din trei laturi de clădiri, împrejurare cu totul străină de fapta mea, ceea ce face să fie lipsit de orice altă cale de acces în afară de aceea care străbate terenul sus-menționat al pârâtului. Pârâtul, de altfel, a recunoscut dreptul meu de trecere până la data de ........, când mi-a interzis să mai străbat fondul său, ceea ce mă pune în imposibilitate să-mi cultiv terenul proprietatea mea.
În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 616-art. 618 C. civ.
Înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat cu această mențiune - de proba cu acte, și anume de actul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. ......... din .......... din care rezultă titlul meu de proprietate asupra fondului dominant, precum și de cercetarea la fața locului și de dovada cu martori, pentru care propun pe: ........... ............ ..........
Depun prezenta cerere, precum și copii certificate de pe actul sus-menționat, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanță și altul pentru a fi comunicat pârâtului.


Data
..........
Semnătura reclamantului,
........................


DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI ..................

< Inapoi

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE