Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

Pentru anularea certificatului de moștenitor

         Tipareste        Trimite prin email

DOMNULE PREȘEDINTE,


Subsemnatul ..................., domiciliat în localitatea ................., județul ................., str. ............., nr. ........., etajul .........., apart. ......., chem în judecată și personal la interogatoriu pe .............., domiciliat în localitatea ............., județul ............, str. ..........., nr. ....., etajul ....., apart. ....., pentru ca prin hotărârea ce veți pronunța să anulați certificatul de moștenitor eliberat pârâtului de .................... la data de ....................., și să stabiliți drepturile mele la succesiunea defunctei ..................., încetată din viață la data de ................ cu ultimul domiciliu în localitatea ......................, județul .............., str. ..................., nr. ......... Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată și onorariu de avocat.
Motivele acțiunii sunt următoarele:
În fapt, la data de .......... a încetat din viață sora mea, soția pârâtului. Îndată după deschiderea succesiunii și întocmirea inventarului, pârâtul a cerut și obținut de la Biroul notarial .................. certificatul de moștenitor a cărui anulare o cer, în care se specifică că el este singur succesor al defunctei în calitate de soț supraviețuitor.
Cum potrivit cu dispozițiilor cuprinse în art. 672 C. civ. în lipsă de descendenți și părinți, fratele succede în concurs cu soțul supraviețuitor, urmează că în mod greșit s-a eliberat certificatul de moștenitor numai pârâtului .................. Adaug că eu am acceptat în termen legal succesiunea.
În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 672 C. civ.
În dovedirea acțiunii mă folosesc de interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat cu această mențiune - de proba cu acte, și anume de certificatul de moștenitor, de certificatele de naștere ale defunctei și al meu și de certificatul doveditor al acceptării de către mine a succesiunii, precum și de proba cu martori pentru care propun pe:
1. .................., din localitatea .............., județul ............., str. ................., nr. ......, etajul ......., apart. ......;
2. .................., din localitatea .............., județul ............., str. ................., nr. ......, etajul ......., apart. ......;
3. .................., din localitatea .............., județul ............., str. ................., nr. ......, etajul ......., apart. ......;
Depun prezenta cerere, precum și copii certificate de pe actele sus-menționate, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanță și altul pentru a fi comunicat pârâtului.


Semnătura reclamantului,
........................


DOMNULUI PREȘEDINTE AL ......................

< Inapoi

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE