Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

Pauliana

         Tipareste        Trimite prin email

DOMNULE PREȘEDINTE,


Subsemnatul .......... domiciliat în ........ chem în judecată și personal la interogatoriu pârâții ............. domiciliați în ..........., pentru revocarea (desființarea) contractului de vânzare-cumpărare, autentificat sub nr. ......... din ...... de Notariatul de Stat, făcut în dauna intereselor mele de creditor al pârâtului ......, cu consecința revenirii bunului în patrimoniul debitorului meu și obligarea pârâților la cheltuieli de judecată.


Motivele acțiunii:


În fapt, sunt creditorul pârâtului .... care îmi datorează suma de ..... lei, dovadă pe care o fac cu ..............
Știindu-se urmărit, pârâtul ....... a înstrăinat copârâtului .......... bunul (sau bunurile) prevăzute în contractul pe care l-au încheiat cu titlu oneros sau gratuit).
Prin această înstrăinare eu am suferit un prejudiciu actual și personal, datorită faptului că pârâtul și-a provocat (sau și-a mărit) starea de insolvabilitate.
Voi dovedi complicitatea la fraudă a terțului dobânditor .................... care a cunoscut existența creanței mele și a achiziționat bunul tocmai pentru a zădărnici încasarea ei.
De aceea vă rog să admiteți acțiunea și să desființați contractul atacat, urmând ca bunul (sau bunurile) să revină în patrimoniul debitorului meu pentru a fi urmărit în vederea executării creanței pe care o am împotriva lui.
În drept, îmi întemeiez acțiunea pe dispozițiile art. 975 Codul civil, raportat la art. 371 din Ordonanța de Urgență nr. 138/2000.
Depun acțiunea în trei exemplare două pentru a fi comunicate pârâților copia actului prin care îmi dovedesc calitatea de creditor al pârâtului......., cât și copia actului fraudulos încheiat de pârâți, precum și timbrul fiscal în valoare de ........... lei.


Data
..............
Semnătura reclamantului,
........................


DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI ................

< Inapoi

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE