Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

In simulatie

         Tipareste        Trimite prin email

DOMNULE PREȘEDINTE,


Subsemnatul .......... domiciliat în ........... chem în judecată personal la interogatoriu pe pârâtul ...... domiciliat în ........, pentru ca prin hotărârea judecătorească să se constate că, contractul de împrumut, vânzare-cumpărare, donație etc., autentificat sub nr. ............... din .........., de Notariatul de Stat ............ prin care ........., este simulat.
Vă rog să obligați pe pârât la plata cheltuielilor de judecată.


Motivele acțiunii:


În fapt, din contractul enunțat reiese că:
1) am împrumutat pârâtului suma de ..... lei, lucru nereal, fiind vorba de un contract simulat, fictiv, întocmit la rugămintea pârâtului.
Interesul meu este să se constate că acest contract este simulat pentru că sunt cercetat și nu pot justifica proveniența sumei prevăzută în contractul de împrumut;
2) Pârâtul a vândut copârâtului autoturismul (sau motocicleta etc.), contract care este simulat.
Scopul acestui contract a fost acela de a se crea o aparență de înstrăinare, pentru că, în realitate, bunurile (bunul) continuă să fie în patrimoniul pârâtului, care-mi datorează suma de ...... lei.
De aceea, vă rog să constatați simulația acestui contract pentru ca să pot urmări bunul înstrăinat în vederea realizării creanței pe care o am împotriva debitorului pârât;
3) tatăl meu, ......., a vândut pârâtului una casă, situată în ............., compusă din ........... acoperită cu ......, act care este simulat, în realitate fiind vorba de o donație deghizată, pentru motivul că nu s-a plătit prețul.
Voi dovedi că tatăl meu a făcut actul în scopul de a scoate din masa succesorală bunurile enunțate, deși nu i s-a plătit prețul, act care mă prejudiciază în calitate de moștenitor al vânzătorului.
De aceea, vă rog să admiteți și să constatați că actul este simulat, fiind vorba de o donație deghizată.
Hotărârea de constatare a acestei acțiuni îmi este necesară în cadrul altui proces, pentru a stabili că este vorba de o donație și dacă prin aceasta nu cumva mi s-a încălcat dreptul meu de moștenitor rezervatar.
4) am vândut un imobil - casa pârâtului, la prețul de ........... lei, iar în contractul de vânzare-cumpărare am trecut un preț mai mic, adică de ....... lei. Scopul a fost acela ca pârâtul să plătească o taxă de timbru mai mică pentru autentificarea contractului.
Dovada că prețul este cel indicat în această acțiune o fac cu contraînscrisul, sub semnătură privată, încheiat de noi anterior întocmirii actului autentic;
5) pârâtul ...... a vândut copârâtului ..... una casă, situată în ......., cu vecinătățile .............., pentru care a primit prețul în sumă de ....... lei. În realitate, adevăratul cumpărător sunt eu care am plătit prețul.
Copârâtul ...... a fost folosit ca persoană interpusă, eu nedorind să se știe că am dobândit un asemenea imobil.
Pârâtul ............., deși a primit de la mine prețul integral, a refuzat și continuă să refuze să-mi predea imobilul, în calitate de cumpărător real. Refuză acest lucru și față de copârâtul ............ în calitate de cumpărător aparent.
De aceea, vă rog să constatați simulația acestui contract, rezilierea lui și obligarea pârâtului la restituirea prețului primit.
În drept, îmi întemeiez acțiunea pe dispozițiile art. 1175 Codul civil.
Vă rog să admiteți acțiunea și să constatați că actul enunțat este simulat.
Dovada acțiunii o fac cu contraînscrisul, cu interogatoriul pârâtului, cercetarea locală, expertiză și proba cu martorii: ....... ......... ...........
Depun prezenta acțiune în ....... exemplare, copia contraînscrisului (dacă îl are) și timbru fiscal în valoare de ........... lei.


Data
..............
Semnătura reclamantului,
........................


DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI .................


< Inapoi

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE