Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

În rezoluțiunea unui contract

         Tipareste        Trimite prin email

DOMNULE PREȘEDINTE,


Subsemnatul ........... domiciliat în ........... județul ...... str. ....... ......... nr. .... etajul.... apart. nr. .... chem în judecată și personal la interogatoriu pe ......... domiciliat în ........ județul ..... str. ....... nr. .... etajul ....... apart. nr. .... pentru ca prin hotărârea ce veți pronunța să declarați rezoluțiunea contractul autentificat de .............. sub nr. ....... din ........, prin care subsemnatul a vândut pârâtului imobilul proprietatea mea din .......... Județul ...... str. ........ nr. .... nr. carte funciară .... nr. topografic ...... să-l obligați pe pârât să-mi plătească suma de lei ........ cu titlu de daune. Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată și onorariu de avocat.


Motivele acțiunii:


În fapt, prin contractul sus-menționat pârâtul s-a obligat să-mi plătească prețul de ....... lei, în ...... rate egale, dintre care prima la autentificarea actului și celelalte la câte ...... zile mai târziu. Deși de la autentificare au trecut ...... totuși, pârâtul nu mi-a plătit nimic în afară de rata inițială.
În drept, îmi întemeiez cerere pe dispozițiile art. 1020, art. 1021 și art. 1365 Cod civil.
Înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat cu această mențiune - și de proba cu acte, și anume, de actul de vânzare-cumpărare încheiat între mine și pârât.
Depun prezenta acțiune, precum și copia certificată de pe actul sus-menționat, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanță și altul pentru a fi comunicat pârâtului.


Data
..............
Semnătura reclamantului,
........................


DOMNULUI PREȘEDINTE AL .................

< Inapoi

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE