Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

În rezilierea unui contract

         Tipareste        Trimite prin email

DOMNULE PREȘEDINTE,


Subsemnatul .......... domiciliat în ........ județul ....... str. .......... nr. ... etajul ... apart. nr. .... chem în judecată și personal la interogatoriu pe ............ domiciliat în .......... județul ........ str. ........ nr. .... etaj .... apart. nr ..... pentru ca prin hotărârea ce veți pronunța să reziliați contractul sub semnătură privată, prin care subsemnatul am dat, iar pârâtul a primit în locațiune o pianină marca .......... . Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată și onorariu de avocat.


Motivele acțiunii:


În fapt, prin contractul sus-menționat am închiriat pârâtului pe termen de ..... pianina marca ........ în schimbul unei chirii portabile de ....... lei lunar. Pârâtul mi-a plătit această chirie numai până la data de ......., de când a încetat orice plată.
În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 1429, pct. 2 și art. 1439 Cod civil.
Înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat cu această mențiune - de proba cu acte; și anume de contractul de închiriere încheiat între mine și pârât, precum și de proba cu martori, pentru care propun pe:
1. ......... din ...... județul ....... str. ........... nr. .... etajul .... apart. nr. ....
2. ......... din ...... județul ....... str. ........... nr. .... etajul .... apart. nr. ....
Depun prezenta acțiune, precum și copie legalizată de pe actul sus-menționat, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanță și altul pentru a fi comunicat pârâtului.


Data
..............
Semnătura reclamantului,
........................


DOMNULUI PREȘEDINTE AL ...............


< Inapoi

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE