Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

În revendicare imobiliară

         Tipareste        Trimite prin email

DOMNULE PREȘEDINTE,


Subsemnatul(a) .............. domiciliat(ă) în ............. chem în judecată și personal la interogatoriu pe pârâtul(a) ........ domiciliat(ă) în ........... pentru a fi obligat(ă) să-mi lase în deplină proprietate și posesie terenul împreună cu toate construcțiile și plantațiile aflate pe el, situat în ......... să-mi restituie fructele percepute în valoare de ........ lei și să-mi plătească cheltuielile de judecată.


Motivele acțiunii:


În fapt, sunt proprietarul terenului ce revendic, în suprafață de .......... situat în ............. cu vecinătățile: .......................................
Dovada că sunt proprietar o fac cu actul de vânzare-cumpărare (sau donație) autentificat sub nr. ......... din .......... de Notarul Public .........
Terenul ce revendic este posedat de pârât(ă) de la data de ..........., fără nici un drept și cu toate acestea refuză să mi-l cedeze în deplină proprietate și posesie. Acest refuz m-a determinat să-l(o) chem în judecată și să-l(o) obligați să-mi lase în deplină proprietate și posesie terenul împreună cu toate construcțiile și plantațiile pe care pârâtul(a) le-a efectuat. Înțeleg să mențin construcțiile și plantațiile și să-l despăgubesc cu suma care se va stabili.
De asemenea, cer obligarea pârâtului(ei) să-mi plătească suma de .......... lei, reprezentând venitul pe care l-a realizat de când posedă terenul.
În drept, îmi întemeiez acțiunea pe dispozițiile art. 480 și art. 483 și următoarele C. civ.
Dovada acțiunii înțeleg să o fac cu actul de proprietate citat, cu proba cu martori, expertiză tehnică, cercetare locală și cu interogatoriul pârâtului(ei) care urmează a fi citat(ă) cu această mențiune.
Ca martori, propun pe .............. .................. ...............
Depun prezenta cerere în dublu exemplar pentru a fi comunicată pârâtului(ei) și timbrul fiscal în valoare de .......... lei.


Data
..........
Semnătura,
..........


DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI ...................

< Inapoi

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE