Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

In regres

         Tipareste        Trimite prin email

DOMNULE PREȘEDINTE,


Subsemnatul ............. domiciliat în ............... chem în judecată și personal la interogatoriu pe pârâtul ............ pentru ca, în baza probelor administrate, instanța să hotărască a obliga pe pârât la plata sumei de ........ lei, reprezentând dauna pe care am plătit-o creditorului ............
Cer, de asemenea, obligarea sa la plata cheltuielilor de judecată.


Motivele acțiunii:


În fapt (........ se enunță motivul).
În drept, îmi întemeiez acțiunea pe dispozițiile art. 998-999 Cod civil.
Pentru dovedirea acțiunii înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului, care urmează a fi citat cu această mențiune, de proba cu acte, expertiză tehnică, cercetare locală și de proba cu următorii martori: ................. ...................... .......................
Depun prezenta acțiune în dublu exemplar și timbru fiscal în valoare de ........ lei.


Data
................
Semnătura,
..........


DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI ................< Inapoi

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE