Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

In nulitate

         Tipareste        Trimite prin email

DOMNULE PREȘEDINTE,


Subsemnatul ........... domiciliat în .......... chem în judecată și personal la interogatoriu pe pârâtul ............ domiciliat în .......... pentru ca prin hotărârea judecătorească să se constate că actul juridic ......... este nul (sau să se anuleze), să oblige pe pârât să-mi restituie bunurile vândute (sau prețul primit) și să-mi plătească cheltuieli de judecată.


Motivele acțiunii:


În fapt, prin actul intitulat ................ autentificat sub nr. ......... din ....... de Notariatul Public ........ (sau sub semnătură privată), am vândut (sau am cumpărat) următoarele bunuri: ................ în valoare de ...... lei.
Cer să se constate că acest contract este nul (sau să-l anulați) pentru că .............................
În drept, îmi întemeiez acțiunea pe dispozițiile art. 948, art. 949, art. 953-961, art. 966 Cod civil.
În dovedirea acțiunii înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului, de proba cu acte, martori și expertiză.
Depun prezenta cerere în dublu exemplar timbrată cu timbru judiciar în valoare de .....................


Data
..............
Semnătura reclamantului,
........................


DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI ..............

< Inapoi

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE