Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

În evacuarea chiriașului pentru neplata cu rea-credință a chiriei

         Tipareste        Trimite prin email

DOMNULE PREȘEDINTE,


Subsemnatul ..................., domiciliat în localitatea .................. județul ................, str. ..............., nr. ........., etajul ........., apart. ......., chem în judecată și personal la interogatoriu pe ............... domiciliat în ...................., județul ................, str. ............, nr. ......., etajul ........., apart. ........, pentru ca prin hotărârea ce veți pronunța să reziliați contractul de închiriere autentificat la Notariat de sub nr. ............. din data de ..................., și să dispuneți în consecință evacuarea pârâtului din locuința proprietatea mea din județul ................., str. ................., nr. ......., etajul ......., apart. ......., obligându-l să-mi plătească suma de ............ lei cu titlu de chirii restante. Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată și onorariu de avocat.


Motivele acțiunii sunt următoarele:
În fapt, pârâtul este chiriașul meu în apartamentul sus-menționat în baza ordinului de repartiție al ................, nr. ............ din ........... și a contractului de închiriere vizat de ...................... sub nr. ........... din .................
Deși în aceasta calitate, el are obligația legală de a-mi plăti o chirie lunară de ............... lei, totuși de pârâtul nu mi-a plătit nici o chirie1).
Reaua-credință a pârâtului rezultă din faptul că deși are personal un salariu de .......... lei, deși nu are nici un fel de alte greutăți și deși duce o viață de petreceri, totuși nu a plătit de ani, o chirie, care este de numai .......... lei lunar. Menționez, de asemenea, că de când îmi este chiriaș, am fost silit să-l chem de ............ ori în judecată pentru neplata chiriei, obținând în acest sens hotărârile nr. ............. din ............... și nr. ............. din ............. ale acestui tribunal.
În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 1.429, pct. 2 C. civ.
Înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat cu această mențiune - de proba cu acte, și anume de contractul ce închiriere și de adeverințele cu privire la salarizarea pârâtului, precum și de proba cu martori, pentru care propun pe:
1. ................., din localitatea ............., județul ..............., str. ..........., nr. ........, etajul ........., apart. ..........;
2. ................., din localitatea ............., județul ..............., str. ..........., nr. ........, etajul ........., apart. ..........;
Depun prezenta acțiune precum și copii certificate de pe contractul de închiriere, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanță și altul pentru a fi comunicat pârâtului.


Semnătura reclamantului,
........................


DOMNULUI PREȘEDINTE AL ...................
___________
1) Acțiunea în evacuare poate fi introdusă în aceleași condiții și pentru neplata cu rea-credință a cheltuielilor de întreținere, folosință stabilite potrivit dispozițiilor legale.

< Inapoi

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE