Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

În evacuarea chiriașului pentru degradarea imobilului

         Tipareste        Trimite prin email

DOMNULE PREȘEDINTE,


Subsemnatul ................, domiciliat în localitatea ...................., județul .................., str. ..............., nr. ........, etajul ........, apart. ....., chem în judecată și personal la interogatoriu pe ................, domiciliat în localitatea ..................., județul ........................, str. ......................, nr. ......, etajul ........, apart. ......., pentru ca prin hotărârea ce veți pronunța să reziliați contractul de închiriere vizat de ................... sub nr. ........, și să dispuneți în consecință evacuarea pârâtului din locuința proprietatea mea din localitatea ........................ județul ................., str. ..................., nr. ......, etajul ......., apart. ........, obligându-l să-mi plătească suma de ........... lei cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul produs. Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată și onorariu de avocat.


Motivele acțiunii sunt următoarele:
În fapt, pârâtul este chiriașul meu în apartamentul sus-menționat în baza ordinului de repartiție al ..............., nr. ............ din .......... și a contractului de închiriere vizat de ............ sub nr. ......... din ......... În cadrul folosirii locuinței închiriate, el a săvârșit o serie de acte de gravă degradare și anume: ............................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ care, mi-au provocat un prejudiciu de .................. lei.
În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 1.434 C. civ.
Înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat cu această mențiune - de expertiză, de proba cu acte, și anume de contractul ce închiriere vizat de ...................... sub nr. ........... din ............, de cercetarea la fața locului și de proba cu martori, pentru care propun pe:
1. ................, din localitatea ............., județul ............., str. ..........., nr. ........, etajul ........., apart. ..........;
2. ................., din localitatea ............., județul ............., str. ..........., nr. ........, etajul ........., apart. ...........
Depun prezenta acțiune precum și copii certificate de pe contractul de închiriere, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanță și altul pentru a fi comunicat pârâtului.


Semnătura reclamantului,
........................


DOMNULUI PREȘEDINTE AL ........................

< Inapoi

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE