Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

În anularea unui act juridic pentru viciu de consimțământ (violență)

         Tipareste        Trimite prin email

DOMNULE PREȘEDINTE,


Subsemnatul .......... domiciliat în ......... județul ...... str. .......... nr. ......... etajul .... apart. nr. ........... chem în judecată și personal la interogatoriu pe ........ domiciliat în ......... județul ....... str. ........ nr. ... etajul .... apart. nr. .... pentru ca prin hotărârea ce veți pronunța să anulați contractul de vânzare-cumpărare având drept obiect terenul situat în ........... județul ........ str. ........ nr. .... nr. carte funciară ...... nr. topografic .........., contract intervenit între subsemnatul, ca vânzător și pârât, ca cumpărător și autentificat de Notariatul Public ....... sub nr. ...... din ........... Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată și onorariu de avocat.


Motivele acțiunii:


În fapt, subsemnatul am fost grav bolnav în perioada în care s-a încheiat contractul a cărui anulare o cer. În timpul bolii mele a venit la mine pârâtul, care mi-e nepot, și mi-a spus că îmi va da el îngrijirea necesară; după câteva zile, însă, m-a înștiințat că va înceta să se mai ocupe de mine dacă nu-i vând terenul sus-menționat. Fiind bătrân, singur și grav bolnav și văzându-mă expus să rămân fără nici o îngrijire - întrucât nu am alte rude - am consimțit la vânzarea propusă, astfel că, încă de a doua zi, pârâtul a întocmit actul și a adus un notar public să-l autentifice. După aceea, m-a părăsit cu desăvârșire. În această situație, este limpede că manifestarea voinței mele a fost determinată de amenințarea pârâtului de a mă lăsa fără îngrijire, ceea ce, dat fiind vârsta și boala mea, era de natură să reprezinte o violență exercitată în scopul de a-mi smulge consimțământul.
În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 953, art. 955, art. 956 și art. 961 Cod civil.
Înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat cu această mențiune - de proba cu acte și anume de contractul de vânzare-cumpărare a cărui anulare o cer și de proba cu martori, pentru care propun pe:
1. ........... din ........ județul ..... str. ....... nr. .... etajul ...... apart. nr. ......
2. ........... din ........ județul ..... str. ....... nr. .... etajul ...... apart. nr. ......
Depun prezenta acțiune precum și copia certificată de pe actul sus-menționat, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanță și altul pentru a fi comunicat pârâtului.


Data
..............
Semnătura reclamantului,
........................


DOMNULUI PREȘEDINTE AL .....................


< Inapoi

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE