Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

În anularea unui act juridic pentru viciu de consimțământ (dol)

         Tipareste        Trimite prin email

DOMNULE PREȘEDINTE,


Subsemnatul .............................. domiciliat în ..................., județul ....................., str. ..................., nr. ......., ap. ....., chem în judecată și personal la interogatoriu pe ............................... domiciliat în ............., județul ............, str. ............., nr. ...., ap. ........, pentru ca prin hotărârea ce veți pronunța să anulați contractul de vânzare-cumpărare intervenit la data de ............. între pârât ca vânzător și subsemnatul ca cumpărător și având drept obiect un computer marca .............. Cer de asemenea, cheltuieli de judecată și onorariu de avocat.


Motivele acțiunii:
În fapt, am cumpărat de la pârât la data de ..................... un computer marca .............., cu prețul de ........... lei, așa cum rezultă din chitanța sub semnătură privată din ................... La scurt timp după dobândirea lui, computerul s-a defectat și dându-l la reparat, am constatat că pârâtul nu mi-a vândut așa cum a pretins un computer marca .............., ci un computer montat din piese disparate într-o cutie purtând însemnele acestei mărci. Cum pârâtul este informatician de profesie, este evident că fapta lui de a-mi prezenta un astfel de computer ca fiind original constituie o manoperă dolosivă exercitată în scopul de a mă determina să contractez.
În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 953, 960 și 961 C. civ.
Înțeleg să mă folosesc de proba cu interogatoriul pârâtului, care urmează a fi citat cu această mențiune, de proba cu acte (chitanță sub semnătură privată), de expertiză precum și de proba cu martori.
Depun prezenta acțiune, precum și copie certificată de pe actul sus-menționat în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanță și altul pentru a fi comunicat pârâtului.


Semnătura reclamantului,


DOMNULUI PREȘEDINTE AL .......................

< Inapoi

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE