Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

În anularea unui act juridic pentru vicii de consimțământ (eroare)

         Tipareste        Trimite prin email

DOMNULE PREȘEDINTE,


Subsemnatul ........... domiciliat în ......... județul ....... str ......... nr. ......... etajul ......... apart. nr. ...... chem în judecată și personal la interogatoriu pe ............ domiciliat în .............. județul ........ str. ........... nr. .... etajul ..... apart. nr. ..... pentru ca prin hotărârea ce veți pronunța să anulați contractul de schimb de locuințe intervenit între pârât și mine la data de ........ având drept obiect locuințele noastre din ....... județul ..... str. ............ nr. .... etajul ..... apart. nr. ..... și din ................ județul ............ str. ............. nr. .... etajul .... apart. nr. ..... și să dispuneți, în consecință, reintegrarea noastră în locuințele deținute de noi anterior acestui contract și anularea ordinelor de repartiție nr. .............. din ..... al Serviciului ....... și nr. .... din ...... al Serviciului .........


Motivele acțiunii:


În fapt, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, a intervenit între pârât și mine, la data de....... un schimb de locuințe prin care eu cedam pârâtului locuința mea din ......... județul ......... str. ........... nr. .... etajul ........ apart. nr. ....... emițându-se ordinul de repartiție nr. ....... din .......... al Serviciului locativ al ...... pentru subsemnatul și ordinul de repartiție nr. ....... din ........ al Serviciului ....... pentru pârât.
După instalarea mea în fosta locuință a pârâtului am constatat că aceasta era improprie de a fi locuită, întrucât era în realitate un garaj cu pardoseală de ciment peste care se așezase dușumea subțire. Faptul că subsemnatul a ignorat această împrejurare în momentul încheierii contractului constituie o eroare asupra substanței, deoarece eu nu aș fi încheiat schimbul de locuințe dacă aș fi știut că suprafața care mi-a fost cedată este improprie de a fi locuită.
În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 953, art. 954 și art. 961 din Codul civil.
Înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat cu această mențiune - de cercetarea la fața locului, de expertiză, de proba cu acte, și anume cele două ordine de repartiție, precum și de proba cu martori, pentru care propun pe:
1. .......... din ....... județul ...... str. ........ nr. .... etajul ...... apart. nr. .....
2. .......... din ....... județul ...... str. ........ nr. .... etajul ...... apart. nr. .....
Depun prezenta acțiune, precum și copii certificate de pe actele sus-menționate, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanță și altul pentru a fi comunicat pârâtului.


Data
..............
Semnătura reclamantului,
........................


DOMNULUI PREȘEDINTE AL

< Inapoi

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE