Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

Impotriva scurgerii stresinii

         Tipareste        Trimite prin email

DOMNULE PREȘEDINTE,


Subsemnatul(a) ............ domiciliat(ă) în ........ str ........ nr. .... etajul .... apartamentul nr. .... chem în judecată și personal la interogatoriu pe ................ domiciliat în .......... str. ......... nr. .... etajul .... apartamentul nr. ......... pentru a fi obligat să ia măsurile necesare pentru a împiedica scurgerea streașinii casei sale din ........ str. .......... nr. .... nr. carte funciară ........ nr. topografic ........ Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată și onorariu de avocat.


Motivele acțiunii:


În fapt, pârâtul și-a construit recent o casă ale cărei streașini se întind cu 20 cm peste gardul proprietății mele, astfel încât apa de ploaie se scurge pe terenul meu și se infiltrează la temelia casei mele construite pe acest teren.
În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 615 C. civ.
Înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat cu această mențiune - de cercetare la fața locului, de proba cu acte, și anume de contractul de vânzare-cumpărare, autentificat de ........ sub nr. ........ din ............. din care rezultă titlul meu de proprietate, precum și de proba cu martori pentru care propun pe: .............. .............. ................
Depun prezenta acțiune, precum și copia certificată de pe actul sus-menționat în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanță și altul pentru a fi comunicat pârâtului.


Data
..........
Semnătura reclamantului,
........................


DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI .................

< Inapoi

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE