Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

Împărțire a bunurilor comune după desfacerea căsătoriei

         Tipareste        Trimite prin email

DOMNULE PREȘEDINTE,


Subsemnatul(a) ........... domiciliat(ă) în ............. chem în judecată și personal la interogatoriu pe pârâtul(a) ............ domiciliat(ă) în .......... pentru ca prin hotărârea ce veți pronunța să împărțiți bunurile comune, dobândite de noi în timpul căsătoriei.
În fapt, m-am căsătorit cu pârâtul(a) la data de .........., căsătorie care a fost desfăcută prin sentința civilă nr. .... din .......... pronunțată de Judecătoria .................
În timpul căsătoriei am dobândit împreună următoarele bunuri comune: ................................
În drept, îmi întemeiez acțiunea pe dispozițiile art. 36 alin. 1 C. fam.
Depun acțiunea în dublu exemplar timbrată cu timbru fiscal în valoare de ......... lei și copia sentinței civile de divorț.


Data
..........
Semnătura,
..........


DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI ................

< Inapoi

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE