Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

De partaj

         Tipareste        Trimite prin email

DOMNULE PREȘEDINTE,


Subsemnatul(a) ............. domiciliat(ă) în ........... chem în judecată și personal la interogatoriu pe pârâtul(a) ............ domiciliat(ă) în .......... pentru ca, prin hotărârea ce veți pronunța, să dispuneți ieșirea noastră din indiviziune asupra bunurilor rămase la decesul defunctului(ei) .......... Vă rog să stabiliți masa bunurilor de împărțit, cotele ce ni se cuvin în calitate de copărtași și lichidarea stării de indiviziune, prin individualizarea, atribuirea (și predarea efectivă) a bunurilor ce ni se cuvin.
De asemenea, vă rog ca pârâtul(a) să fie obligat(ă) să raporteze la masa de împărțit, bunurile primite de la defunct cu ocazia căsătoriei, să fie redus testamentul făcut pârâtului(ei), iar până la definitivarea împărțelii, să fie numit un sechestru judiciar pentru conservarea și administrarea bunurilor. Cer, totodată, anularea certificatului de moștenitor eliberat de Notariatul Public ........... și obligarea pârâtului(ei) la cheltuieli de judecată.


Motivele acțiunii:


În fapt, defunctul(a) ............... a decedat la data de .........., cu ultimul domiciliu în ...............
Moștenitori cu vocație la succesiune am rămas eu și pârâtul(a), în calitate de fii ai defunctului.
La decesul defunctului au rămas următoarele bunuri: (se enunță toate bunurile și se indică valoarea lor).
Potrivit art. 751 C. civ., masa bunurilor de mai sus urmează să fie întregită prin raportarea în natură a bunurilor imobile și prin raportarea contravalorii bunurilor mobile primite de pârât ca donație fără scutire de raport, și anume:.............................
De asemenea, potrivit art. 738 C. civ., cer reducțiunea liberalităților care trec peste partea disponibilă, și anume: testamentul autentificat sub nr. ...... din ........... și actul de donație autentificat sub nr. ........ din .......... prin care s-au testat și donat pârâtului (ei) următoarele bunuri: ......................................................
În temeiul art. 598 din C. pr. civ. (modificat de art. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 138/2000) cer numirea unui sechestru judiciar asupra următoarelor bunuri: ...................................................
În baza dispozițiilor legale, cer anularea certificatului de moștenitor nr. .......... din .......... eliberat de Notarul public ............ pentru motivul că ..........
În drept, îmi întemeiez acțiunea pe dispozițiile art. 728 C. civ., art. 6731 și următoarele și a textelor deja enunțate.
În dovedirea acțiunii, înțeleg să mă folosesc de proba cu următoarele acte: ................ proba cu martori, expertiză și, eventual, proba cu cercetare la fața locului.
Depun prezenta acțiune în dublu exemplar, la care atașez copia certificatului de deces al defunctului(ei) și copia certificatelor de naștere ale celor doi moștenitori, precum și timbrul fiscal în valoare de ......... lei.


Data
..........
Semnătura,
..........


DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI ...................


< Inapoi

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE