Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

De ingradire

         Tipareste        Trimite prin email

DOMNULE PREȘEDINTE,


Subsemnatul(a) ......... domiciliat(ă) în ......... str. .........., nr. .... etajul .... apartamentul nr. .... chem în judecată pe ............ domiciliat în ............ str. ....... nr. .... etajul .... apartamentul nr. .... pentru a fi obligat să contribuie pe jumătate cu mine la cheltuielile de construcție a zidului despărțitor dintre curtea imobilului meu din .......... str. .......... nr. .... și curtea imobilului său din ........... str. .......... nr. ....


Motivele acțiunii:


În fapt, zidul de îngrădire dintre cele două proprietăți s-a prăbușit și cu toate stăruințele mele nu l-am putut determina pe pârât să participe la reconstruirea lui. Zidul urmează să aibă o lungime de .......... m și o lățime de ...... cm și să fie construit din cărămidă tencuită și acoperit cu țiglă. Devizul de construcție a fost întocmit de .......... și se ridică la valoarea de lei ....... inclusiv proiectarea, ceea ce înseamnă că partea ce revine pârâtului este de lei ........ adică 1/2 din costul total.
În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 600 C. civ.
Înțeleg să mă folosesc de proba cu acte, și anume de actul de vânzare cumpărare autentificat de. ....... sub nr. .......... din ........ și de devizul de construcție a zidului.
Depun prezenta acțiune precum și copii certificate de pe actele sus-menționate, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanță și altul pentru a fi comunicat pârâtului.


Data
..........
Semnătura reclamantului,
........................


DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI ................

< Inapoi

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE